Sunday, September 1, 2013

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္မႈမမွန္ျခင္း အပိုင္း (၁) စာၾကြင္း သံုးပုဒ္

August 31, 2013 at 11:48am
 
(ေဖ့စ္ဘုတ္၏ စာမ်က္နွာ အကန္ ့အသတ္ေၾကာင့္ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးကို ျဖန္ ့ခ်ီရာတြင္ အဆံုးသတ္မထားေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ား သတိေပးမွ သိရပါသည္။  စာပုဒ္ နွစ္ပုဒ္ေက်ာ္ က်န္ေနခဲ့သည္ကို ယခုမွသိရွိသျဖင့္ ထပ္မံျဖန္ ့ခ်ီလိုက္ပါသည္။)

ေနာက္တေန ့တကယ္တန္းေဟာသည့္အခ်ိန္ ဦးေရႊအံုးအလွည့္ေရာက္ေသာအခါ ဖက္ဒရယ္ကို စတင္ေဟာ၍ နွစ္မိနစ္ သံုးမိနစ္ ခန္ ့ အၾကာမွာပင္ ပရိသတ္အတြင္းမွ စီစီညံညံ အသံမ်ားထြက္လာသည္။ “လာျပန္ျပီ လားကြ ခြဲထြက္ေရး” “အခုက ခြဲထြက္ေရး လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။” “ဒီမိုကေရစီေရးကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖက္ဒရယ္ကို ေတာင္းေနရင္ ရႈတ္ကုန္မယ္” ဟု ေရရြတ္လွ်က္ ပရိသတ္အေျမာက္အမ်ား ကြင္းထဲမွ ထျပန္ သြားၾကသည္မွာ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ ့ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို ့ျဖစ္ခဲ့သနည္း။
ဖက္ဒရယ္မွာ ခြဲထြက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ေတာက္ေလွ်ာက္၀ါဒျဖန္ ့ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

                      ယခုမူ အေျခအေနသည္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနပါျပီ။ လက္ရွိအာဏာရေနသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း သစ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ မျငင္းနုိင္ေတာ့။ မည္သည့္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုတခုတေလကမွ်လည္း မကန္ ့ကြက္။ ျပီးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေရးဆြဲေရးကို ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းအရ လူထုမ်ားၾကီးကိုယ္တိုင္ လက္ခံလာျပီဟု ရႈျမင္နိုင္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ သံုးသပ္လွ်င္ ယေန ့ ကာလမွာ နိုင္ငံေရးအရ တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ သည္ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ နိုင္ငံေရးဇာတ္ခံု ေပၚတက္လာျပီျဖစ္သည္။ အာဏာပလႅင္ ေပၚေနာက္တဆင့္တိုးတက္ရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္တရပ္ကို အျမန္ဆံုးေရးဆြဲ အတည္ျပဳ က်င့္သံုးရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ာ ေနာက္ က်လြန္းေနသည္ ဟု ျမင္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုး၊ဘံုးဘံုးလဲက်ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးအျပီး ၄ နွစ္အတြင္းမွာပင္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္း ပံုကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳက်င့္သံုးခဲ့ရာ ယခုကမာၻ ့ထိပ္တန္း နိုင္ငံ စာ ရင္း၀င္ ျဖစ္ေနျပီ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၁ ၌ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ အတည္ျပဳက်င့္သံုးခဲ့ပါက ယခုအခါစကၤာပူထက္ပင္ သာလြန္သည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ခံစားခြင့္ရေနၾကပါမည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ                                               ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...