Sunday, September 8, 2013

ေသ့ေဘာဘိုးစခန္းမွာ... (ေအာင္) ေတြခ်ည့္ပဲ..

September 7, 2013 at 5:03pm၁။ ေအာင္လြင္-ဥကၠဌ
၂။ ေအာင္သန္း-အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ေအာင္ေက်ာ္ျမင့္-တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
၄။ ေအာင္မ်ိဳးမင္း-ႏိုင္ငံျခားေရး တာ၀န္ခံ
၅။ ေအာင္ႏိုင္ဦး-ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္

၆။ ေအာင္သန္းျမင့္-ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္
၇။ ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး-စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းအုပ္/ ေဆးရံုအုပ္ၾကီး
၈။ ေအာင္ခိုင္-ရင္းမွဴး(ရင္း-၂၀၄)
၉။ ေအာင္လင္း-ဒု-ရင္းမွဴး(ရင္း-၂၀၄)
၁၀။ ေအာင္ဗလ-ဒု-ရင္းမွဴး (ရင္း-၂၀၅)
၁၁။ ေအာင္ၾကည္ထြန္း (ေဟာ့ေရွာ့)
၁၂။ ေအာင္ဝင္းတင္ (စံရိပ္ၿငိမ္)
၁၃။ ေအာင္လြန္း (RP)
၁၄။ ေအာင္သက္ဦး (ၾကားျဖတ္)
၁၅။ ေအာင္ႏိုင္ထြန္း (မုဒံုခြဲ)
၁၆။ ေအာင္တင့္ဟန္ (ဘရိတ္ဒန္႕စ္)
၁၇။ ေအာင္ျမင့္ဟန္ (ဘစ-ခြဲ)
၁၈။ ေအာင္ေအာင္ (ကုလား)
၁၉။ ေအာင္ေအာင္ (ပႏၱိေလး)
၂၀။ ေအာင္လြင္မိုး (ဘစ-ခြဲ)
၂၁။ ေအာင္ျမင့္ (ေနာက္တိုး)
၂၂။ ေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ (ေဆးမွဴး)
၂၃။ ေအာင္ေက်ာ္မိုး (၂၀၅)
၂၄။ ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)၊
၂၅။ ေအာင္ထူး (မဲ) (မုဒံုခြဲ)
၂၆။ ေအာင္ထူး (ျဖဴ) (မုဒံုခြဲ)
၂၇။ ေအာင္မြန္(ေဆးမွဴး)
၂၈။ ေအာင္ျဖိဳး (မုဒံုခြဲ)
၂၉။ ေအာင္ႏိုင္ (ဘီဘီစီ-သန္းလြင္ထြန္း)
၃၀။ ေအာင္ၾကည္ဦး (မုတ္ဆိတ္)
၃၁။ ေအာင္ေက်ာ္တိုး (၂၀၄)
၃၂။ ေအာင္သီဟ (၂၀၅)
၃၃။ ေအာင္ျမင့္ၾကည္ (စခန္းေကာ္မီတီ၀င္)
၃၄။ေအာင္ေဌးမြန္ (မုဒံုခြဲ)
၃၅။ ကိုေအာင္ (၂၀၅)
၃၆။ ေက်ာ္ေအာင္ (မုဒံုခြဲ)
၃၇။ ဟန္၀င္းေအာင္ (ဆသရ)
၃၈။ ညြန္႕ေအာင္ (ပါရာ)
၃၉။ ညြန္႕ေအာင္ (ေရွာင္လင္)
၄၀။ ေဌးေအာင္ (ညွပ္စိ) (ရင္းျငိမ္ခြဲ)
၄၁။ ၀င္းေအာင္ (ရင္းျငိမ္ခြဲ)
၄၂။ စိုးေအာင္ (ျမ၀တီခြဲ)
၄၃။ စိုးေအာင္ (ဦးရဲထြန္းအဖြဲ႕)
၄၄။ ဆလိုင္းေယာေအာင္ (၂၀၄)
၄၅။ ထြန္းေအာင္ (ရင္းျငိမ္ခြဲ)
၄၆။ ထြန္းေအာင္ (၂၀၅)
၄၇။ လွေအာင္ (ေက်ာင္းဆရာ)
၄၈။ ခင္ေအာင္ျမင့္ (က်ိဳက္ဒံု)

(မွတ္မိသမွ်ေတာ့ ဒါ အကုန္ပဲ ... သတိရတဲ့သူေတြကို စာရင္းထပ္ထည့္ေပးပါ...)

၄၉။ ရဲေအာင္ (ရင္းၿငိမ္)
၅၀။ တင္ေအာင္ထြန္း (၂၀၅)
၅၁။ မြန္းေအာင္

(atn)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...