Monday, August 12, 2013

စစ္ေကာ္မရွင္သို႕ေပးပို႕ေသာ ဆရာေန၀င္းေအာင္၏စာ

By UZa Wana in ABSDF ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ မတရား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္အမွဳ (Files) ·

စစ္ေကာ္မရွင္
မ.က.ဒ.တ(ဗဟို)                                         
၁၉၉၆ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၁၂ ရက္
အေၾကာင္းအရာ။       ။စစ္ေကာ္မရွင္၏ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံျပင္ဆင္နိုင္ရန္ အသိေပးျခင္း။
အထက္ပါကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးသည္။
၁။ ရဲေဘာ္ေန၀င္းေအာင္(ကပ-၂၁၇။ ၂၀၉) သည္ တပ္ရင္း (၂၀၉)သံလြင္စခန္း မကဒတ တပ္ဖြဲ႔၀င္ တဦး ျဖစ္သည္။
 ၂။ မကဒတ ဗဟို၏တာ၀န္ေပးခ်က္အရ NCGUB ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌါနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္
၁၉၉၁ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွ ၁၉၉၁စက္တင္ဘာလ အထိတာ၀န္ထမ္းခဲ့သည္။
 ၃။ မကဒတတတိယအၾကိမ္ ညီလာခံမွ (၁၉၉၁)မွ မကဒတဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္
အညီေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ တဦးျဖစ္သည္။
 ၄။ မကဒတ( မပ)၏န၀တ သူသွ်ိဳ ျဖစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာအရ ကိုစိုးလင္း (မပ)ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္
ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏တာ၀န္ေပးမႈအရမိမိကိုယ္တိုင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
 ၅။ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ၁၉၉၁ေအာက္တိုဘာလမွ ၁၉၉၂ ဧျပီလအထိ
KNU တပ္မဟာ(၆)နယ္ေျမရွိ မကဒတ တပ္ရင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းေရး စည္းရုံးေရးတာ၀န္
တပ္မဟာ(၄)နယ္ေျမ မကဒတတပ္ရင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းစည္းရုံးေရးတာ၀န္ မာနယ္ပေလာ (ထီပါ၀ီၾကိဳး) ခံစစ္တြင္း
စည္းရုံးေရးတာ၀န္ျပည္တြင္းU.G လုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
၆။ ၁၉၉၂ ဧျပီ(၂၀)တြင္ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း(မာနယ္ပုေလာ) လုပ္ေနစဥ္ အစည္းအေ၀းခန္းအတြင္း၌
အျခား C.E.C မ်ားေရွ႔မွာပင္အတြင္းေရးမႈး(၂) လွေဌးက ေသနတ္ေထာက္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ေျဖရွင္းခြင့္ေမးျမန္းခြင့္လံုး၀မျပဳ ေခါင္းအ၀တ္စြပ္၍ သင္တန္းေက်ာင္း အခ်ဳပ္ပို႔ခ်ဳပ္ေနွာင္ခဲ့သည္။
 ရ။ေက်ာ္ေက်ာ္(အပု-ကခ်င္)မွ ထိုစဥ္က ၀တ္ဆင္ထားေသာမကဒတ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္
လက္ေမာင္း ရင္ဘတ္တံဆိပ္မ်ားကို ဒါးျဖင့္ ဆြဲျဖဲျဖတ္ထုတ္ခဲ့သည္။
 ၈။ လွေဌး(ကခ်င္မွကိုယ္စားလွယ္)။ေက်ာ္ေက်ာ္(အပု-ကခ်င္)။ ခင္ေမာင္ေဆြ(မိခ်မ္း) တို႔ပါ၀င္ေသာ
စစ္ေၾကာေရးအဖြဲ႔ဆိုသူတို႔ကမိမိကို သူသွ်ိဳျဖစ္၍ စကရက ဖမ္းေၾကာင္းေျပာသည္။
မိမိကမဟုတ္မွန္ေၾကာင္းအဖြဲ႔အစည္းနွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အက်ိဳးစီးပြားမထိခိုက္ ေစလိုေၾကာင္း
မကဒတတပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္၍ အမွန္တရားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
၉။ မိမိအား ညလံုးေပါက္စစ္ေမး၍ ေန႔ဖက္တြင္လည္းအိပ္မရေအာင္ ျပဳျခင္း ထမင္းတနပ္နွင့္
ေရ ၁ ဗူးသာ ေပးျခင္းစိတ္ဓါတ္က်ေအာင္ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလာခဲ့သည္။
 ၁၀။ ၁၉၉၂ ဧျပီ(၂၀)မွ ေမ (၃)ရက္အထိကိုယ္ေရးျဖစ္စဥ္နွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ျပည္တြင္း။ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ) ကို
ညစဥ္ ၈နာရီမွ မနက္ ၄နာရီေက်ာ္အထိ စစ္ေမးၾကသည္။
မိမိက န၀တ သူလွ်ိဳမဟုတ္ေၾကာင္း မကဒတတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ မမွန္ျခင္း
မကဒတမူ၀ါဒအားခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း လုပ္ဟန္မွားယြင္းျခင္းကိုယ္က်င့္တရားေဖါက္ျပန္ျခင္းလံုး၀မရွိေၾကာင္းကို အခိုင္အမာေျပာခဲ့သည္။
 ၁၁။ သို႔ေသာ္စစ္ေၾကာေရး အဖြဲ႔ ဆိုသူတို႔က ေမ(၄)ရက္ေန႔မွ စကာ
မိမိကို န၀တသူလွ်ိဳျဖစ္ ေၾကာင္း ရိုက္နက္ ညွင္းဆဲ၍ ၀န္ခံခိုင္းသည္။
(၁) အမည္၀ွက္
(၂) ကိုယ္ပိုင္အမွတ္
(၃) ရာထူး အဆင့္
(၄) တာ၀န္
(၅) အဖြဲ႔အစည္း အမည္-စေသာ ေမးခြန္း (၅)ခု ကို သာထပ္တလဲလဲ ေမးျပီး
ေမလ (၅)ရက္မွ(၁၃)ရက္အထိ ညလံုးေပါက္ ေန႔စဥ္ ရိုက္နက္ ညွင္းဆဲထိုးၾကိတ္ ကန္ေၾကာက္ ခဲ့ၾကသည္။
ေန႔ဖက္တြင္ေျမက်င္းထဲ၌ခ်ဳပ္ျပီး အစားနွင့္ေရမေပးပဲ ထားခဲ့သည္။
၁၂။ မိမိက မဟုတ္မွန္စြပ္စြဲ မႈကို လံုး၀ျငင္းဆိုျပီးမကဒတ တပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးရထိုက္ေသာ ဖြဲစည္းပံုပါအကာကြယ္ကို ေတာင္းဆိုသျဖင့္
ထုတ္တြင္ၾကိဳးဆြဲ၍ရိုက္နက္ ကန္ ထိုးၾကိတ္ၾကျခင္း ပလပ္စတစ္အိပ္ေခါင္းစြပ္ကာ စစ္ျခင္းသံခၽြန္ျဖင့္ထိုးဆြျခင္း ေရေလာင္းေရနစ္၍
စစ္ျခင္းညိဳ့တက်ည္းကိုဒုတ္ျဖင့္လွိမ့္ျခင္း စသည့္ ညွင္းပမ္းနွိပ္စက္မႈ မ်ိဳးစံုကိုေန႔ေရာညပါ လူမဆန္စြာျပဳခဲ့ ၾကသည္။
အၾကိမ္ၾကိမ္သတိေမ့သြားသည္ အထိ ညွင္းပမ္းခဲ့ၾကသည္။
၁၃။ တဖန္လွ်ပ္စစ္မီးထိုး၍ စစ္ျခင္း လိင္အဂၤါအားအခ်ိဳရည္သုတ္၍ ကရင္နီ ပုရြတ္ဆိပ္မ်ားကိုက္ခိုင္းျခင္း
ေတာက္တဲ့အားကိုက္ခိုင္းျခင္းစအို၌ ဒုတ္ထိုး၍ စစ္ျခင္း အ၀တ္အစားမဲ့ထား၍
လိင္အဂၤါမ်ားကိုထိုးဆြ၍နွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း မ်ားျပဳခဲ့သည္။
၁၄။ အတြင္းေရးမႈးမ်ိဳး၀င္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ စစ္ေဆးစဥ္ မိမိက မိမိသည္သူလွ်ိဳ မဟုတ္
မကဒတ တပ္ဖြဲ႔၀င္ရဲေဘာ္တဦးျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း
မကဒတ တပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးအေနျဖင့္ မကဒတဖြဲ႔စည္းပံုနွင့္အညီ ရသင့္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရထိုက္ေၾကာင္း
ယခုျပဳမူပံုမွာလူ႔အခြင့္အေရးနွင့္လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစလွသည့္ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္မႈသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း
ေတာ္လွန္ေရးအက်ိဳးစီးပြားကို မထိခိုက္ေစလိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ မ်ိဳး၀င္းကပို၍ ရက္စက္ရိုင္းျပစြာ ေန႔ေရာညပါ ရိုက္နက္ညွဥ္းဆဲမႈမ်ားျပဳကာ မရရေအာင္၀န္ခံခိုင္းေစခဲ့သည္။
 ၁၅။ တဖက္မွလဲမိမိ၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚရင္ရင္ဖူးအားဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း မိမိ၀န္မခံလွ်င္
သူမ၏ လံုျခံဳေရးကိုတာ၀န္မယူ သူမကိုပါညွဥ္းဆဲနွိပ္စက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း(မုဒိန္း က်င့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း)
လွေဌးႏွင့္ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔ကေျပာခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုက္ပိတ္မိန္းမ ခင္ခ်ိဳဦး နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ နွင့္
နို႔လွန္ျပရေသာ ရဲေမေလးတဦး တို႔၏ အျဖစ္ကို သာဓကျပကာျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။
အမ်ိဳးသမီးတဦး၏ ေအာ္ဟစ္ညွဥ္းညဴသံမ်ားျဖင့္လည္း စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္ညွဥ္းပမ္းခဲ့သည္
 ၁၆။နွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ားကို မိမိကိုယ္ မိမိမယံုၾကည္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေတာင္ခံကာ
အမွန္အတိုင္းရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္းငွက္ဖ်ားနွင့္၀မ္းကိုက္ေရာဂါ ထပ္ဆင့္ ျဖစ္လာျပီး
လက္ေျခ လံုး၀မလႈပ္နိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာရာန၀တ သူလွ်ိဳ ျဖစ္ပါသည္ဟု
စစ္ေကာ္မရွင္(စစ္ေၾကာေရးအဖြဲ႔)၏ အလိုက် ၀န္ခံခဲ့ရသည္။
 ၁၇။ အတြင္းေရးမႈး(၂) လွေဌး အရက္မူး၍ ရဲေဘာ္ငယ္တဥိးေခၚလာကာ
(တကၠသိုလ္ဆရာရိုက္ဖူးတယ္ရွိေအာင္ရိုက္ ဟု ဆိုကာထိုးၾကိတ္ရိုက္နက္ခိုင္း
ဒါးျဖင့္ထိုးဆြခိုင္းျခင္း ေျမၾကီးက်င္း တူးခိုင္းျပီး
ေသနတ္ျဖင့္ေခ်ာ္ပစ္ျခင္း။ ေျမတြင္ ၾကိဳးတုတ္ ဒရြတ္ဆြဲ၍ ရိုက္ျခင္း မ်ားထပ္မံျပဳခဲ့သည္။
 ၁၈။ ေက်ာ္ေက်ာ္(ဒု ဥကၠဌ) ကိုေအာင္ထူး၊ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳ၊ ကိုေမာင္ဒီ စိုင္းျမင့္သူ(၂၀၉)
ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီးကိုေမာင္ေမာင္တိတ္မသက္သက္လြင္ ကိုထြန္းျမတ္သူ တို႔သည္
သူလွ်ိဳမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမိမိ၏ လူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္နက္၀န္ခံခိုင္းခဲ့သည္။
မိမိမွမဟုတ္ဟုျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
 ၁၉။ကို၀င္းနိုင္ဦး
ကိုကိုဦး
ကိုေနမ်ိဳး
ကိုေဌးေအာင္(ကုလားေလး)
ကိုေဌးနိုင္
( ABSDF -မိုးသီးဇြန္အဖြဲ႔) တို႔သည္လည္းသူလွ်ိဳမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
မိမိလူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းရိုက္နက္၀န္ခံ ခိုင္းခဲ့သည္။
 ၂၀။ မကဒတတြင္းရွိ လုပ္သားေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ
ေမာင္ေမာင္ၾကီး
သက္တင္ဦး
လွေဌး
ေမာင္ေမာင္ထြန္းနွင့္
သိန္းထိုက္ဦး (R.I.T)
ကိုေအးကို(လူ႔ေဘာင္သစ္) တို႔သည္လည္း
မိမိ၏လူ(န၀တသူလွ်ိဳမ်ား) ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္နက္ျပီး ၀န္ခံခိုင္းခဲ့သည္။
မိမိက မဟုတ္သည့္အတြက္၀န္မခံ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
 ၂၁။ တဖန္ တပ္ရင္း(၂၀၉)မွ မိမိရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္ေသာ
ကိုေအာင္နိုင္
ကိုတင္ေအာင္၀င္း
ကိုမင္းသိမ္းကို
ဥာဏ္ထြန္း
ကိုတင္မ်ိဳး
ကိုေအာင္သူတို႔သည္
မိမိလက္ေအာက္ခံ သူလွ်ိဳမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္နက္ ၍ ၀န္ခံခိုင္းသည္။
 ၂၂။အထူးသျဖင့္ မိမိက်မ္းမာေရး (၀မ္းကိုက္။ေျခလက္ေသ)စဥ္ စစ္ေမးေသာ
ကိုေအာင္သူ။
ကိုေဌးနိုင္တို႔သည္န ၀ တ သူလွ်ိဳမ်ား ဟု ဆိုကာ
အျပင္းအထန္နွိပ္စက္၍ ေျပာခိုင္း ၀န္ခံခိုင္းသျဖင့္ ၀န္ခံခဲ့ရသည္။
၂၃။ မိမိ၏ ၀န္ခံခ်က္ကိုစစ္ေၾကာေရး အဖြဲ႔၏ စိတ္တိုင္းက်ေရးသား၍ လက္မွတ္ထိုး ၀န္ခံေပးခဲ့ ရသည္။
 ၂၄။ မကဒတဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ စစ္ေၾကာေရးအဖြဲ႔ဆိုသူတို႔၏ စစ္ေဆးပံုမွာ နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ားျဖင့္
လိုခ်င္ျဖစ္ေစခ်င္သည္ကိုရိုက္နက္ ညွဥ္းဆဲကာ ၀န္ခံခိုင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
မိမိ၏ လူသားဂုဏ္သိကၡာအခြင့္အေရးကို ရက္စက္စြာ ခ်ိဳးဖ်က္ယံု သာမက မိမိတပ္ရင္း (၂၀၉)၏ ဂုဏ္သိကၡာ
ဇနီးမိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုပါ ထိခိုက္ေစရန္ ” စိတ္ဓါတ္ကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္ရမည္” ဟု
အတြင္းေရးမႈးမ်ိဳး၀င္း(ထား၀ယ္) တြင္း(၂)လွေဌး(ကခ်င္) တို႔ကညႊန္ၾကား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
 ၂၅။ ေျပာေစလိုေသာစကားမ်ားကို ၾကိဳတင္ သိေစ၍ေျပာခိုင္းျပီး ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးကာ ျပစ္ဒါဏ္မခ်တရားမစီရင္မီကပင္ ၀ါဒျဖန္႔ ခဲ့သည္။
 ၂၆။ ေရးေစလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးခိုင္းျပီးေဒါင္းအိုးေ၀ စာေစာင္၌ ထည့္သြင္းကာ
ျပစ္ဒါဏ္မခ်တရားမစီရင္မီကပင္ ၀ါဒျဖန္႔ ခဲ့သည္။
 ၂၇။မဟာမိတ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား N.G.O မ်ားေရွ႔တြင္ ၀န္ခံရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခိုင္းျပီးဗြီဒီယို ရိုက္ယူကာ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။
 ၂၈။ဗြီဒီယိုရိုက္ စာေရး ၀န္ခံေျပာၾကားခိုင္းရာတြင္စိတ္တိုင္းမက်လွ်င္ အမူအရာပ်က္လွ်င္စကားလံုးမွားလွ်င္ပင္
ထပ္မံရိုက္နက္ညွဥ္းဆဲျခင္းအစားနွင့္ ေရျဖတ္ျပီး ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳခဲ့ၾကသည္။
 ၂၉။ မကဒတဖြဲ႔စည္းပံုနွင့္ ဆန္႔က်င္စြာလူ႔အခြင့္အေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
လံုး၀ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ရိုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး လူမဆန္စြာ ညွဥ္းပမ္း နွိပ္စက္ျပီး ၁နွစ္ေက်ာ္ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားစဥ္
တရားမွ်တစြာခုခံေခ်ပခြင့္ စစ္ေကာ္မရွင္တြင္ မပါေသာ C.E.C/CCမ်ားနွင့္ ေတြ႔ခြင့္ လံုး၀ မျပဳခဲ့
အတြင္းေရးမႈးမ်ိဳး၀င္းနွင့္ လွေဌး မွ “ဒီေကာင္ေတြ လင္မယားက လူခ်စ္လူခင္ မ်ားတယ္ ေပးေတြ႔ေပးရင္
ငါတို႔ဖက္ေသနတ္ေျပာင္းလွည့္လာမယ္” ဟုပင္ ထုတ္ေျပာ ခဲ့သည္။
၃၀။ မိမိကေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ C.E.C ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳ၊တပ္ရင္း(၂၀၉) ဥကၠဌ ကိုစိုင္းျမင့္သူ ၊တပ္ရင္းမႈး ကိုသိန္းဆန္း ၊
ဒုရင္းမႈးကိုေမာင္ဦးတို႔နွင့္လည္း လံုး၀ ေတြ႔ခြင့္ မျပဳခဲ့ပဲ ေတာင္းဆို၍ ရိုက္နက္မႈနွင့္ထိုသူမ်ားသည္
မိမိလူမ်ား ဟုတ္/မဟုတ္ဟူသည့္ ညွဥ္းဆဲ နွိပ္စက္ ၀န္ခံခိုင္းမႈသာရခဲ့သည္။
၃၁။ရုံးတင္စစ္ရာတြင္လည္း ၾကိဳတင္ အသိေပးျခင္းလံုး၀မရွိဘဲ ရံုးမထုတ္ခင္တရက္အလို၌ 
ဥကၠဌ နိုင္ေအာင္(လက္ရွိ FDB အဖြဲ႔၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ မိုုးမခက သည္စာေၾကာင္းကိုုျဖည့္စြက္ထားသည္)
ေရာက္လာကာ”ရုံးတင္မည္ေျပာခိုင္းထားသည့္ အတိုင္း မေျပာဘဲ ရုတ္ရုတ္ရက္ရက္လုပ္လွ်င္ခံုရုံး ဖ်က္၍
ႏွိပ္စက္ကာ သတ္မည္အေလာင္းပင္ လူစဥ္မမွီျဖစ္ေစမည္ ဟုျခိမ္းေျခာက္ျပီး ေနာက္ေန႔ ရုံးထုတ္ခဲ့သည္။
 ၃၂။ မကဒတဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒနွင့္ မညီ တရားဥပေဒနွင့္မညီေသာ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔ 
တရားစီရင္ေရး နည္းလမ္းအခ်ိန္တိုအတြင္း လံုး၀ခုခံေခ်ပခြင့္ အကာကြယ္ရယူခြင့္ မျပဳဘဲ
တဖက္သတ္ စစ္ေဆးကာအလုပ္ၾကမ္းနွင့္ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)နွစ္ ခ်ခဲ့သည္။
 ၃၃။ သို႔ေသာ္အျပစ္မခ်ခင္ ကပင္ အလုပ္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ခိုင္းေစျခင္း အစာ ေရ ျဖတ္၍
ေျမတိုက္ ေခြးအိမ္အခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ၾကပ္တည္းစြာ ခ်ဳပ္ေနွာင္ ညွဥ္းပမ္း အျပစ္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ေနသည္။
 ၃၄။ ညီလာခံမ်ား(အေရးေပၚ/စတုတၳညီလာခံ) အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အယူခံခြင့္
ေျဖရွင္းတင္ျပခြင့္ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ျခင္းမ်ားလံုး၀မျပဳဘဲ၃နွစ္နွင့္ ၈ လေက်ာ္ ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားရာတြင္
လူသားတေယာက္သံုးပန္းတဦးအျဖစ္ပင္
မဆက္ဆံ ခိုင္းေစဥာဥ္းဆဲျခင္း ဂုဏ္သိကၡာ ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားျပဳခဲ့သည္။
 ၃၅။ ဇနီးေဒၚရင္ရင္ဖူးအား အမ်ားအျမင္ (တပ္တြင္းနွင့္္N.G.O) ေကာင္းေစရန္သာ ေတြ႔ေစျပီး
အမ်ိဳးမ်ိဳး ဂုဏ္သိကၡာထိပါးေစရန္ထိုးနွက္ခဲ့သည္။ ေပးပို႔ေသာ အစားအစာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုလဲ
(မဆလ)န၀တအက်ဥ္းေထာင္မ်ားထက္ဆိုး၀ါး ယုတ္မာစြာ ျဖတ္စား လပ္စားလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ၃၆။ ၃ နွစ္ ၈လေက်ာ္ ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားရာတြင္ တေနရာထဲ၌မဟုတ္ပဲ (၇)ေနရာ (ထိုင္း နယ္ေျမအပါအ၀င္)ခ်ဳပ္ေနွာင္ခဲ့ရာ
မိမိမွအမွန္တရားနွင့္သမိုင္းမွန္ကို ယံုၾကည္၍ ထြက္ေျပးျခင္း မျပဳဘဲ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ေျပာင္းေရြ႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္နွင့္ ေျပာင္းေရြ႔စဥ္ ထြက္ေျပး၍ ပစ္သတ္လိုက္ရဟူသည့္စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
မကဒတအဖြဲ႔အစည္းကိုယံုၾကည္ေသာ္လည္း စစ္ေကာ္မရွင္ အတြင္း၌ မူမမွန္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကိုတိက်စြာ(အေထာက္အထား) နွင့္တကြ သိလာခဲ့သည္။
မကဒတ ေတာ္လွန္ေရးအက်ိဳးစီးပြားကိုဖ်က္ဆီးေနျပီး အဆံုးသတ္ျပိဳကြဲသည္ အထိ(သမိုင္းနွင့္ခ်ီ၍)လုပ္ေဆာင္သြားမည့္
န၀တသူလွ်ိဳအစစ္အမွန္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း အခိုင္အမာ သိရွိသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပနိုင္ရန္
၂၄.၁၁.၉၅ တြင္ အခ်ဳပ္မွခိုးေဖါက္ ထြက္ေျမာက္ခဲ့သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္အသိေပးလိုသည္မွာ
(က) မိမိသည္ စစ္မွန္ေသာမကဒတ တပ္ဖြဲ႔၀င္ရဲေဘာ္တဦးျဖစ္သည္ဟု ယေန႔တိုင္ ခံယူထားသည္။
(ခ) စစ္ေကာ္မရွင္သည္မကဒတ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ နွင့္ဆန္႔က်င္စြာ ေတာ္လွန္ေရး ထိခိုက္ နစ္နာေစသည့္
ပုဂၢဳိလ္ေရးအမွားအေတြးအေခၚအမွား  လုပ္ဟန္မွားမ်ားကို ျပဳခဲ့သည္။
(ဂ) စစ္ေကာ္မရွင္၏မွားယြင္းမႈသည္ န၀တ၏ အလိုက်ျဖစ္ေနယံုမက သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေသာ
မကဒတ ၏သမိုင္းဂုဏ္ေရာင္ကို အမဲကြက္ စြန္းေစသည္။
(ဃ) စစ္ေကာ္မရွင္သည္လူ႔အခြင့္အေရး ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုအေျခခံမွ
ေဖါက္ဖ်က္ကာ ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားစြာ ျပဳခဲ့သည္။
(င) မကဒတေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ မူမမွန္မႈမ်ားရွိေနျပီး စစ္အုပ္စု န၀တ သူလွ်ိဳ
အစစ္အမွန္ တို႔၏ထိုးေဖါက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဧကန္ရွိေနသည္။
(စ) မကဒတ တြင္းမမွန္မကန္ မတရားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီးေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ
ေသြဖီေစရန္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ ျပိဳကြဲ အျမစ္ျပဳတ္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေနသူတို႔
အကာကြယ္ေကာင္းအုပ္စုုေကာင္း ျဖင့္ စနစ္တက် ရွိေနသည္။ ကိုအသိေပးပါသည္။
         မိမိအေနျဖင့္ အမွန္တရားနွင့္ သမိုင္းကို လံုး၀ ယံုၾကည္သည္။
မိမိတဦးတည္းအက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္ဘ၀က်ိဳးေၾကခဲ့မႈ႔ကို ေျဖသိမ့္နိုင္သည္။
ဤသို႔ေသာစစ္ေကာ္မရွင္၏မွားယြင္း က်ဴးလြန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
မြန္ျမတ္ေသာ အစဥ္အလာရွိသည့္မကဒတ အဖြဲ႔အစည္းတြင္
တာ၀န္မရွိဘဲမိုက္မဲညံ့ဖ်င္းစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ အပိုင္းနွင့္
စနစ္တက်ယုတ္မာစြာ စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ခဲ့ေသာပုန္းကြယ္ေနသည့္
န၀တ သူလွ်ိဳစစ္စစ္မ်ား၌သာတာ၀န္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။
         သို႔ျဖစ္ရာလက္ရွိ မကဒတ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ မွားယြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို
စံုစမ္းေလ့လာ ေဖၚထုတ္၀န္ခံကာ မကဒတတြင္း မူမမွန္မႈ႔ရိွေနျခင္းကို
ပူးေပါင္း ေဖၚထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
မကဒတ၏ မြန္ျမတ္သည့္သမိုင္းစဥ္၌စြန္းထင္းေစသည့္ အမဲကြက္ မ်ားကို
ဖ်က္နိုင္ရန္ေတာ္လွန္ေရး ခရီးမွန္ကန္ခိုင္မာ လံုျခံဳစြာ ဆက္နိုင္ရန္ အသိေပးပါသည္။ 
         -မိမိအေနျဖင့္ မကဒတ ရဲေဘာ္တဦး အျဖစ္ ခံယူ၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေၾကာင္း
ေန၀င္းေအာင္
မ-က-ဒ-တ
 မိတၱဴ
-လုပ္သားေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ား။
-မ-က-ဒ-တ (ရုံးခြဲမ်ား)
-လက္ခံ။

ပူးတြဲပါ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ေအဘီအတြင္းေရးမွဴး ကိုုမ်ဴိး၀င္းမွာ လက္ရွိ ေအဘီ ဒုုဥကၠ႒၊
ေအဘီဥကၠ႒ ကိုုႏိုုင္ေအာင္မွာ လက္ရွိ FDB အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...