Thursday, July 11, 2013

"လူမွဳေရးမူ၀ါဒ (Social Policy)"

Athenian Ahnyarthar's status.
- ေပၚလစီတစ္ခု၊ ဥပေဒတစ္ခုဆိုတာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ဖို ့ၾကိဳးစားရစျမဲပါ..။ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စု (target group)ေရာက္ရွိေနတဲ့လူမွဳစီးပြားဆိုင္ရာေနာက္ခံအခင္းအက်င္းရယ္....သမိုင္းေနာက္ခံနဲ ့လက္ရွိ ေခတ္အေျခအေနရယ္ (current and historical context)....စသျဖင့္ ဘက္စုံထဲ့သြင္း စဥ္းစားရစျမဲ..။

- ခက္တာက ဥပေဒျပဳေရးသမားေတြ (law maker) မူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြ (policy maker) ေတြက မေယာင္ရာဆီလူး လစာတိုးေပးဖို ့၊ ဆရာ၀န္ေတြခန္ ့ထားဖို ့ အစရွိတဲ့ အစိုးရ (Executive Body) ကလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ လုပ္ခ်င္ေနတာကလည္း မေသးလွတဲ့ ျပႆနာတစ္ခု။

- လက္ရွိ အျငင္းပြားရဆုံး အဆို ၂ ခုက ျမန္မာ့အေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းမွာ လူမွဳေရးေပၚလစီ (social policy) ဆိုတာကို အျခားေသာ စီးပြားေရးနဲ ့ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ေပၚလစီေတြေလာက္ အေရးမထားတဲ့ လားရာကိုျပေနသလိုပဲ..။

၁) ၅၄။

- မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ဟာ လက္ေတြ ့ဘ၀ ကထြက္လာတဲ့ျပႆနာေတြကိုၾကည့္ျပီး ၅၄ ရဲ ့အားနည္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ဖို ့ၾကိဳးစားၾကတာလို ့နားလည္မိတယ္..။

- ၅၄ ဟာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ (customary law) မွ်သာျဖစ္တယ္။ ဗမာေတြရဲ ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းနဲ ့အေမြဆက္ခံျခင္းဓေလ့ေတြကို ေလ့လာျခင္းမရွိပဲနဲ ့ေတာ့..နင္ပဲ ငဆ မေျပာဆိုသင့္လို ့ပဲျမင္မိတယ္...။ သို ့မဟုတ္လွ်င္ ကိုယ္ညဏ္နဲတာကို ျပေနသလိုပဲ..။

- ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ဒီအဆိုဟာ နာမည္ကဆိုး၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူကလည္း နာမည္ဆိုး၊ အဆိုးဆုံးကေတာ့ သံယာက လူအလုပ္ကို ၀င္ရွဳပ္သလိုျဖစ္လာေတာ့တာပဲ..။

- ဒါေပမယ့္...ဒါဟာ....ျမန္မာလို အမ်ိဳးစုံတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္...အေရးၾကီးလွတဲ့..လူမွဳေရးေပၚလစီ (social policy) တစ္ခုရဲ ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံသုံးသပ္ႏိုင္ဖို ့အေရးၾကီးတယ္...။ သို ့မဟုတ္လွ်င္ ေပါက္ကြဲမယ့္ ဗုံးၾကီးကို စံနစ္တံ ျဖဳတ္ေပးသလိုအျဖစ္မ်ိဳးက အေႏွးနဲ ့အျမန္ပဲ။

- လစ္ဘရယ္ဆိုသူေတြရဲ ့...က်ားက်ားမီးယပ္ အသံေတြပဲ တမိုးလုံးေဖ်က္ဆိပ္ျဖစ္ေနျပီး ေဒၚစုကို ထိပ္တိုက္ေတြ ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳအျဖစ္ ပုံေျပာင္းခ်င္ေနၾကတာကိုပဲ ျမင္ေန ၾကားေနရတာဟာ...မ်က္ကန္းတေစၱမေၾကာက္သလိုပဲ..။

၂။ ျပည့္တန္ဆာ။

- ေဒၚစႏၵာမင္း တင္တဲ့အဆိုဟာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း တရား၀င္ျဖစ္ေရးလို ့မျမင္။

- ျပည့္တန္ဆာဆိုတဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုင္းရဲ ့အပယ္ခံအုပ္စု (marginalized group) တစ္ခုအတြက္ လူမွဳေရးတရားမွ်တမွဳ (social justice) ကိုရယူေပးဖို ့ၾကိဳးစားတာပဲ လို ့ျမင္တယ္..။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသမီးအမတ္တစ္ေယာက္အတြက္ အလုပ္သင့္ဆုံး အလုပ္တစ္ခုပဲ..။

- ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို မီးခုိးမထြက္တဲ့လုပ္ငန္း (Smokeless Industry) အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို ့ၾကိဳးစားေနတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္လိုလို ပုံေဖၚေနၾကတာကလည္း ငါ့စကားႏြားရ ေျပာဆိုေနသလိုပဲ။

- "ဖာ" ကိစၥ အေရးတၾကီးလုပ္စရာမလိုလို ့ အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းဟာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းလွတဲ့သေဘာထားနဲ ့လူမွဳေရးတာ၀န္မဲ့တဲ့ အျပဳအမူအေျပာအဆိုမွ်ပဲ..။

- ဒီအစ္ရွဴးဟာ က်န္းမာေရး၊ မွဳခင္းျဖစ္ပြားမွဳႏွဳန္း၊ ပညာေရး၊ လူမွဳစီးပြား အစရွိတဲ့ အျခားေသာ ကဏၱေတြနဲ ့ပါဆက္စပ္ၾကည့္ဖို ့လုိမွာပဲမဟုတ္လား...။

-အမွန္တကယ္ေတာ့ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳလို ့သတ္မွတ္တဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုင္းရဲ ့ျဗဟၼပါလပန္းတိုင္ကို သြားရာလမ္းမွာ- လူမွဳေရးညီမွ်မွဳ (social equality) အဆင့္အတန္းကို ေဖၚညႊန္းဖို ့အတြက္....သမိုးနဲ ့ခ်ီအိုမင္းေနတဲ ့...ဒီအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွဳက ညႊန္ျပကိန္းတစ္ခု (indicator) ျဖစ္ေနတယ္ေလ...။

- တကယ္ေတာ့... NLD ကတင္ရင္ "ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္" လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ ေဒၚစုပရိုအုပ္စုနဲ ့....NLD ဆိုရင္ ရန္သူသတ္မွတ္တဲ့ anti-Su အုပ္စု ႏွစ္ခု ဟာလည္း ႏိုင္ငံ့ဘဏၱာနဲ ့ငိုက္၊ ဆိတ္ဖမ္း၊ မေယာင္ရာဆီလူးလုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ မင္းဥယ်ဥ္ထဲကေမ်ာက္ေတြလို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ပါ..။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...