Tuesday, July 16, 2013

((((((`` အတိတ္မွ တန္ဘုိး အရွိဆံုး သင္ခန္းစာ ....´´))))))


`` တကယ္လုိ႔ မင္းတာ၀န္ယူထားရတဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ကုိ တစ္စံုတစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုက ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဖာက္ခဲြလုပ္ႀကံတာပဲျဖစ္ျဖစ္... ဒါမွမဟုတ္ရင္ လည္း အင္အားသံုးၿပီး ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္လာခဲ့ရင္ မင္းဘာလုပ္မလဲ ??? .......´´


မေလ့လာ မထင္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းကုိ ေမးလာသည္.....။

`` ကၽြန္ေတာ္ အရင္ပစ္ပါမယ္....´´ အေျဖကုိ နားေထာင္ရင္း မ်က္ေမွာင္က်ဳံ႕ ၿပီး ၾကည့္လုိက္သည္... ထုိ႔ေနာက္..

`` အထက္ အမိန္႔အရ လုပ္တာဆုိရင္ေကာ....´´

`` ဟုတ္ကဲ့... ကၽြန္ေတာ္ အရင္ပစ္ပါ့မယ္...´´ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ မည္သုိ႔မွ် ထပ္မေျပာေတာ့... စကၠန္႔ပုိင္းေလာက္ စုိက္ၿပီး ၾကည့္ေနၿပီး....

`` ေကာင္းၿပီ မင္းသြားႏုိင္ၿပီ....´´ ဟု ေျပာခဲ့သည္။

`` ဟုတ္..... ´´ သတိဆဲြ၊ အေလးျပဳၿပီး ေနာက္လွည့္ ထြက္လာခဲ့သည္...။

သင္ခန္းစာထဲတြင္ သင္ၾကားဖူးသည္မွာ....

`` ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ား....၊ အစုိးရအဖဲြ႔၀င္မ်ား.....၊ သံတမန္မ်ား....၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အား အနီးကပ္လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိအဖဲြ႔အတြင္း ဆင့္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္အရ.... အနီးကပ္ဆံုး အထက္အရာရွိမွ တုိက္ရုိက္အမိန္႔ေပး ေဆာင္ရြက္မွဳ အတုိင္းသာ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္...၊ အျခားမည္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိမွ် လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ....´´ ဟု သင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။

ထုိေန႔ လူေတြ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ မွန္သလား/ မွားသလား မေ၀ခဲြတတ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ အထက္အရာရွိမွ တစ္စံုတရာ အမိန္႔ မေပးခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူရသူ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဤသုိ႔ မဖြယ္မရာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လံုး၀ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ.... ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထဲရွိသည့္အတုိင္းပင္ ေျဖဆုိခဲ့ပါသည္။

အသက္ေသဆံုးသြားမည္ ဆုိဦးေတာ့ တာ၀န္ကုိ အဆံုးအထိ ထမ္းေဆာင္သြားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္...။

လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရသူ ပုဂၢိဳလ္သည္ လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါလွ်က္ ေသဆံုးရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိ...၊
ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိပါ....။

ဤသုိ႔ျဖင့္.... ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိေသာ ေနရာတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

တင္းက်ပ္ေသာ ေစ့စပ္ေသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွဳကုိ ကာလတစ္ခု အထိ ကၽြန္ေတာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ေလာက ဓမၼတာအတုိင္း အျခားေသာ တာ၀န္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲ ထမ္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား၊ အေနအထားမ်ားကေတာ့ျဖင့္ ျမင္သူ အားက် ႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ စိတ္ဖိစီးမွဳကုိ ခံခဲ့ရသည္ဟုပင္ ဆုိႏုိင္ပါသည္....၊

ေပါ့ေလ်ာ့မွဳေၾကာင့္ ပစ္ဒဏ္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္သည္ထက္ မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ မေတာ္တဆမွဳ တစ္ခုခု ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ခဲ့ရသည္က ပုိ၍ မ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ အိပ္မက္ပင္ မက္သည္အထိ ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ထုိတာ၀န္မွ အျခားတာ၀န္ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွသာ အသက္၀ေအာင္ရွဳခဲ့ရသည္... ေျခဆန္႔၍ အိပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟုသာ ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

လံုၿခံဳေရး ေပါ့ေလ်ာ့မွဳေၾကာင့္ ျမန္မာ့ သမုိင္းတြင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ အစားထုိး မရႏုိင္ေသာ အရိပ္မည္းႀကီး ႏွစ္ခု စြန္းထင္းခဲ့ဘူးပါသည္...။

ပထမတစ္ခုမွာ သီေပါမင္းကုိ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီး၍ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ကာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းတစ္ပါး လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ရျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ရာေက်ာ္ သူ႔ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ တစ္ခုမွာကား သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရၿပီး အခက္အခဲမ်ားစြာတုိ႔အား ရင္ဆုိင္ကာ လြတ္လပ္ေရး ရယူေပးခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မွဳပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခံလံုးကုိ ၿခံဳငံု စဥ္းစားၾကည့္ပါက အဓိက တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိလံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သစၥာႏွင့္ သတၱိျပည့္၀ခဲ့လွ်င္ ဘုရင္တစ္ပါးအား ဖမ္းဆီးရန္ မျဖစ္ႏုိင္သလုိ..... အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအားလည္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ.....။

ထုိ အစားထုိးမရ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ေျဖသိမ့္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ေသာ၊ ေမ့ေပ်ာက္၍လည္း မရစေကာင္းေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ ျမန္မာတုိ႔၏ စိတ္ထဲတြင္ စဲြထင္ေနခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ သင္ခန္းစာတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း လံုၿခံဳေရးကဲ့သုိ႔ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ စိန္ေခၚမွဳသည္ ေနရာတုိင္းသုိ႔ ပ်ံ႕ ႏွံ႕ ေနၿပီဟုပင္ ဆုိႏုိင္ပါသည္။ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားလည္း အေတာ္ပင္ႀကီးမားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ အေထြေထြ အရပ္ရပ္ကုိ စဥ္းစားျဖစ္ပါသည္....။

ဟုိးယခင္က အားမန္တက္ၾကြဖြယ္ရာ...၊ ေလးစားအားက်ဖြယ္ရာ ၀တ္စံုမ်ား၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင့္ ခန္႔ျငားေနခဲ့ဘူးေသာ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ အျခား လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားလည္း ေနရာတုိင္းတြင္ သင့္တင့္ေသာ အသက္အရြယ္မ်ားျဖင့္ အျခား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသးသျဖင့္ မ်က္ကန္းတေစၧမေၾကာက္ အျဖစ္မ်ဳိး မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ေျဖသိမ့္ႏုိင္ေသာ စိတ္ကေလးလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါေသးသည္။

အခု ကၽြန္ေတာ္ ႀကံဳသမွ် လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ လူငယ္မ်ားကုိ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အထက္ပါ သာဓကေလးႏွစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပ၍ စကားေလးတစ္ခြန္းအား အစျပဳကာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး အျမင္ေလးမ်ားကုိ တတ္အားသမွ် ျဖန္႔ေ၀ ေျပာျပေနမိပါသည္......။

ထုိစကားေလးကား `` စစ္ဆင္ေရးသည္ တစ္ခဏ၊ လံုၿခံဳေရးသည္ ထာ၀ရ´´ ဟု။

(ကြန္ဆူးမား)(၁၅-၇-၂၀၁၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...