Friday, July 12, 2013

ႏိုဘယ္ဆုႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုဘယ္ဆုသည္ အလြန္တန္ခိုးႀကီးလွပါသည္။ ေဂါ့ဘာေခ်ာ ႏိုဘယ္ဆုလည္းရေရာ တိုင္းျပည္ပါပ်က္ ပါသည္။ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲပါသည္။ ႏိုဘယ္ဆုဘယ္ကလာသလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဒိုင္းနမိုက္တီထြင္သူ ႏိုဘယ္မွ သူ႔ပိုက္ဆံမ်ားကို ဘဏ္မွာထား၍ ရရွိလာသည့္အတိုးကို သူ႕ေၾကာင့္ လူေတြေသေၾကပ်က္စီးတာ သိလာသျဖင့္ ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ေပးအပ္ေသာ ဆုျဖစ္ပါသည္။
အျခားေသာ တီထြင္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိသူမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကိုေပးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုသည္သာ ေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုဘယ္ဆုရခဲ့သူတစ္ဦးရွိပါသည္။ ႏိုဘယ္ဆု၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မ်ားစြာေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ယခင္က ရခဲ့ေသာႏိုဘယ္ဆုကို မည္သို႔မွ် မေဝဖန္လိုပါ။ ေဝဖန္လိုသည္က ႏိုဘယ္ဆုရၿပီးသည္ႏွင့္ ရရွိေသာသူ၏ သေဘာထားမ်ား ေပ်ာ့ေျပာင္းကာ ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္လိုလို ဘုန္းႀကီးလိုလိုျဖစ္သြားကာ မည္သည္ကိုမွ် ျပတ္သားစြာ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ေတာမေရာက္ ေတာင္မေရာက္သာျဖစ္လာပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ ႏိုဘယ္ဆုသမားမ်ားထက္ ပိုမိုျပတ္သားလွပါသည္။

ယခုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုဘယ္ဆုကို အလိုရွိေနသူတစ္ဦးရွိလာျပန္ပါသည္။ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ပဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးစတင္ သမၼတသက္တန္းကို ထမ္းေဆာင္စဥ္က မ်ားစြာ အားရေက်နပ္မႈရွိခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို မ်ားစြာလိုက္ေလ်ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ သမၼတ၏ သေဘာထားမွာ ျပတ္သားမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေပမယ့္ မႏွစ္က ႏိုဘယ္ဆုကို လ်ာထားျခင္းခံရသူ စာရင္းထြက္ေပၚလာၿပီးကတည္းက တျဖည္းျဖည္းျခင္း ျပတ္သားသူအျဖစ္မွ ႏိုဘယ္ဆုကို ရည္မွန္းသူအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့သည္။ မွန္ပါသည္ ယခုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေစခိုင္းသူမွာ အစုိးရမဟုတ္တာႀကိမ္းေသျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ ယခုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပတ္သားထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းဖို႔ေတာ ျပတ္သားေသာ သမၼတကိုသာ အလိုရွိပါသည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျမန္မာသမၼတသည္လည္း ယခုလာမည့္ ႏိုဘယ္ဆုစာရင္းပါဝင္ၿပီး အဆိုပါဆုကိုရရွိဖို႔ ေရပန္းစားေနသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ဆုရရွိသူကို မေၾကျငာေသးပါ။ ဆုလည္း ရမရ မသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာထားကေတာ့ မရရွိေစခ်င္ပါ။ ဆုသာရပါက ေဂ့ါဘာေခ်ာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာျပည္လည္း ရခိုင္ေဒသတစ္ခုလံုး ဆံုးရႈံးကာ ဘာမွန္းမသိ ညာမွန္းမသိျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ရရွိေသာ ႏိုဘယ္ဆုႀကီးကို ရင္တမမျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရင္း ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ႏိုဘယ္ဆုႀကီးကိုသာ ပြတ္သရင္း ငါကၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုသာအလိုရွိသူအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကိုသာ မိမိအမႊန္းတင္လာပါေတာ့မည္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ေတြ႕ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ထဲမွ ႏိုဘယ္ဆု၏ ေဘးအႏၱရာယ္သာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုဘယ္ဆု ယူၿပီးမွလည္း အဲဒီဆု တကားကားႏွင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ အဓိကထားအလုပ္လုပ္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ားသာ ေျပာၾကားၿပီး ကမာၻကေတာင္းဆိုသမွ်ကို ႏုရပါေတာ့မည္။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီး ႏိုဘယ္ဆုပဲ ဆက္မွန္းၿပီး ဘန္ကီမြန္းေျပာသလို ဘဂၤလီေတြကို ႏိုင္ငံသားေပးမလား ရခိုင္က က်ဴးေက်ာ္သူဘဂၤလီေတြကိုပဲ ႏွိမ္နင္းမလား ျပည္သူမ်ားဖက္မွ ရပ္တည္ၿပီးေျဖရွင္းမလား ျပတ္သားတိက်မႈမ်ား ေတြ႕ျမင္ရမည္လား ဆိုသည္ကေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ ႏိုဘယ္ဆုသာ ရရွိပါက ျပတ္သားဖို႕မလြယ္ကူေတာ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဦးတည္းသေဘာထားကေတာ့ ႏိုဘယ္ဆုကိုမရရွိေစခ်င္ပါ။ ႏိုဘယ္ဆုအစား ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပတ္သားတိက်တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈဆုသာ ပိုမိုရရွိေစခ်င္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တာကို ကၽြန္ေတာ္ ေဝဖန္တာပါ။ ယခုေဝဖန္ခ်က္သည္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် တိုက္ခိုက္လိုျခင္းအလ်င္းမရွိသလို လက္ရွိေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ေဝဖန္ၾကည့္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ေဝဟင္ခ်စ္သူ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...