Friday, June 7, 2013

“အစိုးရမေတြးေပးေသာ အမွန္တရားႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ”

 
ခါးပိုက္ႏိႈက္ကေန ABSDF ျဖစ္သြားပံုက ဒီလို။ ရထားေပၚတြင္ သူတို႕ႏိႈက္လိုက္သည့္အိတ္မွာ ABSDF စာရြက္စာတမ္းပါေသာ အိတ္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ သူတို႔အိတ္ကိုမၿပီး ေနာက္ဘူတာအဆင္းတြင္ ရဲက မသကၤာသျဖင့္ ဖမ္းစစ္လိုက္ရာမွ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

“အစိုးရမေတြးေပးေသာ အမွန္တရားႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ”

(၆၊ဇြန္၊၂၀၁၃ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လႊမ္းရုံ၏ကေလာင္ခြဲ မ်ဳိးညြန္႔(popular news)ေရးသားထားသည့္ေဆာင္းပါး)
(၁)
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည့္ေဝါဟာရကို မီဒီယာမ်ား၌ စတင္သံုးစြဲခြင့္ရသည္မွာ သိပ္ေတာ့ မၾကာ လွေသး။ အစိုးရသစ္တက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွာေတာင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို သံုးစြဲခြင့္မရ။ ယံုၾကည္ ခ်က္အက်ဥ္းသားဟုသာ သံုးႏႈန္းခြင့္ျပဳသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္၍ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသူ မ်ားကို အာဏာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု မသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
စာေပစိစစ္ေရးလြန္ကာလကိုေရာက္ေတာ့ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု မသတ္မွတ္ေသးေသာ္ျငား မီဒီယာမ်ားတြင္ေတာ့ ျပည္သူက သတ္မွတ္ေခၚတြင္သည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု ေခၚတြင္ေရး သား လာၾကသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္သလဲေတာ့မသိ။ ယခင္အစိုးရ၏ အျမင္အေပၚ အေမြဆက္ခံပံုရသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည္မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို အေလွ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္ရာ အသံုးခ်ခံခဲ့ရသည္။ ယေန႔အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ျမင္ရေတြ႕ရ ပံုစံက သိပ္ေတာ့မထူး။ ထင္ထင္ရွားရွားပင္ အေပးအယူဆန္လြန္းလွေပသည္။ ယေန႔တိုင္ ျပည္သူသတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဆိုေတာ့ ေနာက္ထပ္မည္သို႔ေသာ အေပးအယူဆက္ရွိဦး မလဲဟု ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးေတာ့မည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္၍ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားဟု လက္ရွိအစိုးရက သတ္မွတ္ေခၚတြင္လိုက္ျခင္းကိုမူ အသိအမွတ္ျပဳရပါသည္။ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူ ျမင္သလို ျမင္ရဲလာၿပီဟုဆိုရမည္။

ႏိုင္/က်ဥ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို အစိုးရဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႕စည္းသည္။ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္/က်ဥ္းစိစစ္ေရးေကာ္ မတီသစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသည္။ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ သေကၤတတစ္ခုဟု မွတ္ယူမိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ႏိုင္/က်ဥ္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ရသနည္းဆိုေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သူအခ်ိဳ႕ အား ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာပုဒ္မ မတပ္ဘဲ ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ သိကၡာခ်ေထာင္ခ်ပစ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တရားဥပေဒဆိုသည္မွာ ရစရာမရွိေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ဘယ္သူ႕ ကို ေထာင္ဘယ္ေလာက္ခ်ဆိုသည္မွာ တရားဥပေဒႏွင့္မဆိုင္ အာဏာရွင္တို႔၏ ပါးစပ္သည္ တရားဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရး၏ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွ ထြက္လာသည္ႏွင့္ ေထာင္ဘယ္ႏွႏွစ္ဆိုသည့္ စီရင္ခ်က္ မွာ တြဲပါလာၿပီးျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ရာဇဝတ္သားတစ္ေယာက္ကို ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မႏွင့္ ေထာင္ခ်ႏိုင္သလို ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူတစ္ေယာက္သည္လည္း ရာဇဝတ္သားျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

(၂)
၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ကြၽန္ေတာ္ မႏၲေလးေထာင္၌ အက်ဥ္းခံေနစဥ္ကာလက ခါးပိုက္ႏိႈက္ကို ခါးပိုက္ႏိႈက္မွန္းသိလ်က္ ၁၇ (၁) (၂) ပုဒ္မျဖင့္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္အခ်ခံရသူ ၂ ဦးႏွင့္ ဆံုေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္။ သူတို႔ ၂ ဦးမွာ မႏၲ ေလး-ျမစ္ႀကီးနားရထားေပၚတြင္ က်က္စားေနေသာ၊ ေထာင္ထဲသို႔ ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ခါးပိုက္ႏိႈက္မ်ားျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က်င္လည္ေနသည္မွာ ျမစ္ႀကီးနားဝန္းက်င္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္။ ၿပီးေတာ့ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈကလည္း ေထာင္ႏွစ္ရွည္မက်ေလေတာ့ သူတို႔ေထာင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မႏၲေလးေထာင္သို႔ မေရာက္ဖူးေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးေထာင္တြင္း၌ သူတို႔ ၂ဦးကို ခါးပိုက္ႏိႈက္မွန္းမသိၾက။ သူတို႔ ၂ ဦးကလည္း မႏၲေလး ေထာင္သို႔မေရာက္မီ နယ္ေထာင္မွာကတည္းက မန္းေထာင္ထဲတြင္ အေနအစားေခ်ာင္ရန္အတြက္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ ဟု လံုးဝမေျပာရန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လာၾကသည္။

မႏၲေလးေထာင္ထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ဆံုေတာ့ သူတို႕ကိုယ္သူတို႔ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း)မွ တစ္ဦးက တပ္ၾကပ္ႀကီး၊ ေနာက္တစ္ဦးက ရဲေဘာ္ဟု ဆိုသည္။ တပ္ၾကပ္ႀကီးဆိုသူ၏ အမည္က ကိုေအးႏိုင္၊ ရဲေဘာ္ အမည္ကိုေတာ့ မမွတ္မိေတာ့။ မႏၲေလးေထာင္ေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက ABSDF ရဲေဘာ္မ်ားဟု ထင္ကာ ႀကိဳဆိုေနရာေပးၾကသည္။ သူတို႔ ၂ ဦးမွာ ေထာင္ဝင္စာလည္းမရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား က စားအိုးတြဲလိုက္ကာ မွ်တေကြၽးၾကသည္။

သူတို႔က ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း)မွ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ထိုင္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္၍အသြား အဖမ္း ခံရျခင္းဟုဆိုသည္။ သူတို႔၏ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္သြားေသာခရီးစဥ္မွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖိုဝတၴဳတစ္ပုဒ္လို သည္း ထိတ္ရင္ဖိုအျပည့္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္ကူးတည့္ရာလိမ္စဥ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ တစ္ေခါက္ႏွင့္တစ္ေခါက္ ဇာတ္လမ္းက မတူ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က အထင္ႀကီးေအာင္ အပိုေျပာတာဟုသာ သံသယျဖစ္ၾကသည္။ မႏၲေလးေထာင္တြင္း ေရာက္ၿပီး တစ္လေက်ာ္ေလာက္ၾကာမွ လူလည္တပ္ၾကပ္ႀကီးက ရဲေဘာ္ကို ခပ္ႏွိမ္ႏွိမ္ဆက္ဆံလြန္းသျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ကာ ရဲေဘာ္လုပ္သူက ေဖာ္ေကာင္လုပ္၍ 'ခါး' မွန္းသိရေတာ့သည္။

ခါးပိုက္ႏိႈက္ကေန ABSDF ျဖစ္သြားပံုက ဒီလို။ ရထားေပၚတြင္ သူတို႕ႏိႈက္လိုက္သည့္အိတ္မွာ ABSDF စာရြက္စာတမ္းပါေသာ အိတ္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ သူတို႔အိတ္ကိုမၿပီး ေနာက္ဘူတာအဆင္းတြင္ ရဲကမသကၤာသျဖင့္ ဖမ္းစစ္လိုက္ရာမွ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေထာင္ထဲဝင္လိုက္ထြက္လိုက္သူတို႔ ၂ ဦးကို ရဲက ခါးပိုက္ႏိႈက္မွန္းသိသည္။ သိ၍လည္း မသကၤာ၍ စစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 'ခါး'အမႈႏွင့္သာဆို ေထာင္သိပ္မက်။ ရဲက ေထာင္ႏွစ္မ်ားမ်ားက်ေစလို၍ 'ခါး'မွန္းသိေသာ္ လည္း ABSDF စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႐ံုးတင္လိုက္သျဖင့္ ၁၇ (၁) (၂) ျဖစ္ကာ ေထာင္ ၇ ႏွစ္က်ျခင္းျဖစ္ သည္။

သူတို႕ကို 'ခါး'မွန္းသိသြားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ာက ပစ္ပစ္ခါခါမလုပ္။ သူတို႕ကိုယ္သူတို႔ 'ခါး'ဟုဝန္ခံေသာ္လည္း ၁၇ (၁) (၂) ႏွင့္က်လာသူမ်ားမို႔ ေထာင္တြင္းအေနအထိုင္ပစ္စလက္ခတ္မျဖစ္ေအာင္ ေဖးမၾကသည္။

(၃)
ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ပ်က္ယြင္းေနေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္ထဲတြင္ ထိုခါးပိုက္ႏိႈက္တို႔၏ လိမ္လည္မႈ အေပၚ အျပစ္ဆိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခါးသည္လည္း ၁၇ (၁) (၂) ျဖစ္သြားသလို အစိုးရဆန္႔က်င္ သူသည္လည္း ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ိဳး အတပ္ခံရသည္မွာ မထူးဆန္းဟု ဥပမာထုတ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္/က်ဥ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီသစ္အတြင္းေရးမွဴးသမၼတ႐ံုး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သိမ္းက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း က်န္ရွိသည္မွာ ေဖာက္ခြဲ၊ လူသတ္တို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ ကို လႊတ္ေပးဖို႔ ေျပာေနလွ်င္ ေျပာသည့္လူ၊ ေျပာသည့္အဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ခံ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပသတင္းဌာနတစ္ခုကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''က်န္တာေတြက ေဖာက္ခြဲ၊ လူသတ္ ....'' ဟုဆိုသည္။ သူတို႕ကို တာဝန္ခံေပးရဦးမည္ဟုဆိုသည္။ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ျခင္းအေပၚ သိကၡာမမဲ့မဲ့ေအာင္ အလုပ္ခံထားရျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသူရွိမွသာ လြတ္မည့္ကိန္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ေလာက္ ရင္နာစရာေကာင္းလိုက္ပါသနည္း။
တကယ္တမ္းျဖစ္သင့္တာက သူတို႔ကို ျမန္ျမန္အာမခံ၊ ျမန္ျမန္လႊတ္ေပး႐ံုတင္မက သူတို႔၏ ဂုဏ္ သိကၡာအတြက္ သူတို႔သည္ ရာဇဝတ္သားမ်ားမဟုတ္။ ရာဇဝတ္ပုဒ္မ မတရားအတပ္ခံရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိေအာင္ တရားဝင္ေၾကျငာေပးရန္လည္း လိုေပသည္။

ထို႔အတူ တစ္ဆက္တည္း ဆက္ေျပာလိုသည့္ကိစၥမွာ ၂ဝ၁ဝ ဧၿပီ ၁၅ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ X2O ဗံုးခြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသဒဏ္ခ်ခံရၿပီး ၂ဝ၁၂ ၾသဂုတ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရခဲ့ေသာ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္အေရးျဖစ္သည္။ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္မွာ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရၿပီး တစ္ႏွစ္ပင္မၾကာ ၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အမွန္တရားကေတာ့ မေသ။

X2O ဗံုးခြဲမႈမွာ သႀကၤန္တြင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာေရကစားေနၾကေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ သည္။ အင္မတန္အက်ည္းတန္ေသာ လူသတ္မႈ။ ထိုဗံုးခြဲမႈကို ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္ဟု မတရားစြပ္စြဲ ညႇင္းပန္း ကာ ေသဒဏ္ခ်ခံရျခင္းဟုဆိုသည္။

ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ တြင္ ဇနီးႏွင့္ညီျဖစ္သူက အျဖစ္မွန္ေပၚ ေပါက္ေရးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သည္။ X2O ဗံုးခြဲမႈတရားခံမွာ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္မဟုတ္ဟု ျပတ္ျပတ္ သားသား ျငင္းဆိုသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားစာ အေစာင္ ၃ဝ၊ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ တိုင္ၾကားစာ ၂ဝ ေက်ာ္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္ျငား ျဖတ္ပိုင္းျပန္မလာဟု သိရသည္။ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိသားစုဂုဏ္သိကၡာအတြက္ သတင္းစာရွင္းရျခင္းဟုဆို၏။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔တိုင္ သက္ဆိုင္ရာမွ တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ၾကားသည္ဟု မၾကားရ။ ယခင္ အစိုးရတုန္းကကိစၥ ငါတို႔ႏွင့္မဆိုင္ဟု သေဘာထားလို႔ေတာ့မရ။ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရၾကား ဆက္စပ္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားရွိသည္ကိုလည္း အမ်ားသိျဖစ္သည္။

လူသားတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သူ႕မ်ိဳးဆက္၏ ဂုဏ္သိကၡာ။ မတရားစြပ္စြဲခံရသည္ဆိုလွ်င္ မည္မွ်အေရး ႀကီးပါသနည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္က့ဲသို႔ေသာ္ အမႈမ်ိဳးကို ျပန္လည္စစ္ေဆး၍ တကယ့္အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ အမွန္တရားကို တရားဝင္ျပန္ေၾကညာေပးရေပမည္။
ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုတာက မတရားျပစ္ဒဏ္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ မတရားျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သူမ်ားကို တရား ေသာျပစ္ဒဏ္ျပန္ေပးရန္မဟုတ္။ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရးသာျဖစ္သည္။

မ်ိဳးညြန္႔

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...