Monday, June 3, 2013

လူေတာ္လူေကာင္းျပႆနာႏွင္႔ ဟီလရီကလင္တန္၏သခၤန္းစာ

by Bo K Nyein (Notes) on Monday, February 18, 2013 at 6:44pm

ေရွးဦးစြာစာေရးသူဟာ Classical Liberalism ကိုလက္ခံယံုၾကည္သူ ၊ Social Liberalism ကိုလက္မခံသူမို႔ သမၼတကလင္တန္ကို မဲေပးခဲ႕သူမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဟီလရီ ကိုလည္းၾကိဳက္သူမဟုတ္ပါဟု ေရွးဦးစြာ ၾကိဳတင္၀န္ခံပါရေစ။

သမၼတကလင္တန္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အလုပ္သင္သူငယ္မႏွင္႔ရႈပ္ခဲ႔စဥ္ကလည္း သမၼတရာထူးကို မရိုေသသူ အျဖစ္ရြံမုန္းခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတကလင္တန္ အျပီး တက္လာေသာ သမၼတဘုရ္ ႏွင္႔ သမၼတအို ဘားမားတို႔ႏွင္႔ ယွဥ္လိုက္ေသာအခါ သမၼတကလင္တန္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာျခားနားေနသည္ ကိုေတြ႔ျမင္ရပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္စနစ္ သည္ တဦးခ်င္းဦးစားေပးမႈ (Individualism) ကို အားေပးေသာစနစ္ျဖစ္၍ အေတြ႔အၾကံဳ အေရအခ်င္းထက္ ၊ Charisma ဟုေခၚေသာ လူၾကိဳက္မ်ားမႈ ၊ လူထု ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ၊ သမၼတအမ်ားစု သည္ ေရထဲကန္ခ် ခံရ သည္ပမာ အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း အလုပ္ကသင္ေပးျခင္းကိုခံၾကရပါသည္။

အေရအခ်င္းရွိေသာ သမၼတမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္၍ ၊ အေရအခ်င္းမျပည္႔ေသာ သမၼတမ်ားေၾကာင္႔ တိုင္း ျပည္ဒုကၹေတြ႔ၾကရပါသည္။ ဥပမာ သမၼတကာတာသည္ အီရန္ျပႆနာကို မကိုင္တြယ္တတ္၍ အေမရိကန္ ေတြကမၻာ႔အလယ္မွ အရွက္ကြဲခဲ႔ၾကရသလို ၊ စီးပြားေရးမကိုင္တြယ္တတ္၍ စီးပြားေရးလည္းမႏုိင္မနင္း ျဖစ္ခဲ႔ ရသည္။  သမၼတဘုရ္ဟာ မလိုအပ္ပဲ ၊ အီရတ္ကို ဗိုလ္က် ၀င္တိုက္ခဲ႔ရာ ၊ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံမ်ား ကအေမရိကန္ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ၊ အႏုျမဴဗံုးကို မရမေန ၾကိဳးစားလာခဲ႔ၾကရသည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ႔ျပီး ။ အီရန္ကို မထိန္းႏုိင္ၾကေတာ႔။
ထို႔ျပင္သမၼတဘုရ္သည္ နယူးေရာက္မွ ဘဏ္မ်ားကို ကြပ္ကဲရေသာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ ၊ ေလာဘီရစ္ မ်ားကို ခန္႔ထားခဲ႔ ရာ ၾကက္ျခင္းထဲ ေျမေခြးထဲ႔ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ၊ အထိန္းအကြပ္ မရွိ ျဖစ္ကာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင္႔ ၾကံဳခဲ႔ရပါသည္။ ဤသည္တို႔မွာ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသာ ၊ အေရ အခ်င္း မရွိေသာ ဘုရ္ကို သမၼေရြးခဲ႔မိ၍ ျဖစ္သည္။

သမၼတဘုရ္အျပီး ၊ တက္လာေသာ သမၼတအိုဘာမားသည္လည္း ဘာအေတြ႔အၾကံဳမွမရွိပါ။ ရပ္ကြက္ အဆင္႔သာသာ အက္တစ္ဖစ္ ကို ၊ တရားအေဟာေကာင္းရံုႏွင႔္ ၊ပထမဦးဆံုး (လူမဲ) သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အျဖဴ လစ္ဖရယ္မ်ားက စိတ္ကူးယဥ္၍ ၀ိုင္းတင္လိုက္ၾကရာ ၊  စီးပြားေရးဆိုသည္ကို နဂန္းတလံုး နားမလည္ျခင္းေၾကာင္႔ ဘုရ္လက္မွ လကၡံရရွိေသာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ကို မေျဖရွင္းတတ္သျဖင္႔ ၊ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ကို မထိန္းႏုိင္ခဲ႔ပါ။ ပထမ (၄) ႏွစ္အတြင္း စည္းကမ္းမရွိ သံုးခဲ႔သျဖင္႔ တုိင္းျပည္ အကၽြး (၅) ၾတီလ်ံ ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ အေကၽြးထပ္တက္ ရခဲ႔ပါသည္။

သမၼကလင္တန္သည္ (မူ) (Principle) တြင္အားနဲေသာ္လည္း ၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္၎ ၊ လႊတ္ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ အေပးအယူလုပ္ရာတြင္၎ ၊ ႏုိင္ငံေရးကြက္ေက်ာ္ျမင္ရာတြင္၎ ၊ စီးပြားေရး နားလည္မႈတြင္၎ ၊ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ရာတြင္၎ ၊ လူေတာ္မ်ားကိုေရြးျပီး ခိုင္းစားရာတြင္၎၊ အလြန္ေတာ္ သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ကလင္တန္ တို႔လင္မယားဟာ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ တသက္လံုး စဥ္းစားစီစဥ္ ျပင္ဆင္ခဲ႔ၾကရာ အရည္အခ်င္းရွိရံုမက အေတြ႔အၾကံဳွရွိေသာ သမၻာရင္႔ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

၂၀၀၈ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ သမၼေလာင္းအျဖစ္ေရြးၾကရာတြင္ ၊ ဟီလရီ ကလင္ တန္ ႏွင္႔ အိုဘားမားတို႔၏ ျပိဳင္ဆိုင္မႈသည္အေတာ္ျပင္းထန္ ခဲ႔ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ၊ ေတာင္ ကယ္လိုလိုင္းနားျပည္နယ္ အၾကိဳေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ ဘီလ္ကလင္တန္ ကို အသားေရခြဲျခားမႈ ရွိတယ္ လို႔ အိုဘားမားလူေတြက စြပ္စြဲတဲ႔အထိ ျဖစ္ခဲ႔ၾကတယ္။ ကလင္တန္လူေတြကလည္း အိုဘားမားရဲ႔ အေတြ႔ အၾကံဳ မရွိမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္႔ “မနက္ (၃) ဖံုးလာလွ်င္” ဟုနံမည္ေက်ာ္ခဲ႔သည္႔ မနက္ (၃) နာရီတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ဖံုးလာခဲ႔လွ်င္ သူဘာလုပ္မည္နည္းဟုေမးခြန္းနဲ႔ ထိုးႏွက္ခဲ႔ပါတယ္။ ကလင္တန္ ၊ အိုဘားမား အားျပိဳင္မႈက ေနာက္ဆံုးအဆင္႔ အထိျပိဳင္ခဲ႔ၾကရတယ္။ သို႕ေသာ္ အိုဘားမားသမၼတ ျဖစ္လာတဲ႔အခါ ႏုိင္ငံ ေရးမွာ အေၾကာက္ရဆံုးလူကို ၊ အနီးကပ္ဆံုးထားပါဆိုတဲ႔ နိယာမ အတိုင္း အိုဘားမား က ကလင္တန္ကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ရာထူးကိုကမ္းလွမ္းခဲ႔ရာ ကလင္တန္ ႏုိင္ငံျခာေရး၀န္ၾကီးျဖစ္လာပါသည္။

ကလင္တန္လကၡံတာက ရွင္းရွင္းေလး။ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ ကြက္လပ္ျဖည္႔ေနတာပါ။   

၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာေတာ႔ ၊ ဒီမိုကရက္ တခ်ိဳ႔ဟာ ၊ Buyers remorse လို႔ေခၚတဲ႔ ၀ယ္သူေနာင္တ ရၾကျပီး တခ်ိဳ႔က ကလင္တန္တို႔ကို သမၼတေလာင္း၀င္ေရြးဖို႔ ေတာက္ၾကည္႔ခဲ႔ၾကတယ္။ (မူ) (Principle) မွာအားနဲတဲ႔ ဘီလ္ကလင္တန္ က ေပၚလာတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခြင္႔အေရးကို လက္မလြတ္ခ်င္ဖူး ၊ က်ားနာကို၀င္ ခဲလိုက္ခ်င္တယ္။ ဟီလရီက ဒီေနရာမွာ ပို (မူ)ရွိတာေၾကာင္႔ ၊ ပိုအရွည္ျမင္တတ္တယ္ ၊ စိတ္ႏုိင္တယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို သစၥာေဖါက္သူ အျဖစ္မခံႏုိင္ဖူး။ အကယ္၍ အုိဘားမားရႈံးခဲ႔ရင္ အာလံုး ကလင္တန္ ကို ေ၀ါနဲ႔လာပင္႔ၾကရမယ္။ ႏုိင္ခဲ႔ရင္ သစၥာရွိသူအျဖစ္ ၊ အမဲေတြနဲ႔ ပါတီအမာခံေတြရဲ႔ ေက်းဇူးအတင္ခံရ မယ္။ ကိုယ္က အသာၾကီးပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ စိတ္ထိန္းျပီး ျငင္းလိုက္ႏုိင္တယ္။ဟီလရီ ေျပာတာက ငါ (စ) ခဲ႕တဲ႔ အလုပ္ကို ငါ (ျပီး) ေအာင္လုပ္မယ္တဲ႔။ ငါ႔သမိုင္း က်န္ခဲ႔ရမယ္တဲ႔။

တနည္းအားျဖင္ က်မမွာ (မူ) ရွိတယ္ ပါတီအေပၚသစၥာရွိတယ္ က်မဟာ (လူေတာ္) ျဖစ္ရံု မက က်မဟာ (လူေကာင္း) ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပလိုက္တာပဲ။

ဘီလ္ကလင္တင္ရဲ႔ သမၼတသက္တန္းကုန္ဆံုးသြားတဲ႔ အခါ ကြက္ လပျ္ဖည္႔တဲ႔အေန နဲ႔ နယူးေရာက္ ျပည္ နယ္က ဆီေနတာ အေရြးခံခဲ႔ျပီး ၊ အေတြ႔အၾကံဳ ျပႏုိင္ေအာင္ ၊ ဆီးနိတ္ ကာကြယ္ေရး စပ္ေကာ္မီတီ မွာေန ရာ၀င္ယူခဲ႔တယ္။
ကလင္တန္သမၼတသက္တန္း (၈) ႏွစ္လံုးလံုး ဟီလရီဟာ သမၼတအနီးက ေနလွ်က္ အေတြ႔အၾကံဳရခဲ႔ တယ္ တျခားသမၼကေတာ္ေတြလို ႏုိင္ငံေရးကို ေရွာင္ခဲ႔တာမဟုတ္။ ေပၚလစီ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ၀င္ပါခဲ႔တယ္။ ဘုရ္ သက္တန္း (၈) ႏွစ္မွာ ဆီနိတ္အေတြ႔အၾကံဳေတြရခဲ႔တယ္။ အိုဘားမား ပထမ (၄) ႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး အျဖစ္ ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္ေပါင္းစံုနဲ႔ ရင္ႏွီးခြင္႔ ရခဲ႔တယ္။ နံမည္ေကာင္းအျပင္ ေထက္ခံမႈ ၇၀% ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ႏုိင္ငံျခားေရ၀န္ၾကီးအျဖစ္အနားယူခဲ႔တာ။ မိမိဆႏၵနဲ႔အနားယူခဲ႔တာ။သိကၡာရွိရွိ အနားယူခဲ႔တာ။

တရုတ္ေတြက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔စမ္းသပ္ျပီး မွ လူေတာ္ေတြကို ပါတီက ပိုးေမြးသလို ေမြး တာ။ အေမရိကားမွာက ႏုိင္ငံေရးပါတီဆိုတာ အေထာက္အပံ႔ေပးတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းသာလွ်င္ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ျပည္မွာလို စိုးမိုးတဲ႔ပါတီ မဟုတ္။ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ က (အမ်ား)  အက်ိဳးက (တဦးခ်င္း) အက်ိဳး အထက္မွာရွိတယ္။ အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမႈက (တဦးေကာင္း) (Individualism) ကိုဦးစားေပးတယ္။ ကိုယ္ရကိုယ္ယူ စနစ္။ ဒါေၾကာင္႔ မိမိၾကီးပြားခ်င္ရင္ မိမိဘာသာ မိမိၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတဲ႔ ။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဘီလ္ကလင္တန္ ဟာ သမၼတျဖစ္ဖို႔ တသက္လံုး ျပင္ဆင္ၾကိဳးစားခဲ႔ရသလို ၊ ဟီလရီ ဟာ လည္း သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ၊ ကြက္လပ္ေတြျဖည္႔ျပီး ၾကိဳးစားခဲ႔ရတယ္။

၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဟီလရီက ဆင္ေပၚကပဲ။ လက္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သူ႔ ေလာက္ အဆင္သင္႔ျဖစ္တဲ႔သူ မရွိဖူး။ ႏုိင္ငံေရးမွာ Political Capital လို႔ေခၚတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရင္းအႏွီး ရွိဖို႔လိုတယ္။ ဆိုလိုတာက ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအေရြးခံရဖိူ႔ အကူအညီ ေပးထားရမယ္။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးမွာ ဘီလ္ကလင္ တန္ ဟာ စူပါစတားပဲ။ ႏုိင္ငံေရး ဂု႔ရုၾကီးပဲ။ လူတိုင္းစီးကပ္ရတဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ဆရာၾကီးပဲ။ ဘီလ္ က ဒီမိုကရက္ ေတြ အေရြးခံရေအာင္ ၊ အပင္ပန္းခံျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အကူအညီေပးတယ္။ ေငြ အလွဴခံေပးတယ္။ အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံေရးမွာ (ေငြ) ဟာအေရးၾကီးသလို ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကူညီဖို႔ (လူ) လိုတယ္။ ဒီ (လူ) ေတြကို ပါတီယႏၱရားေတြကပဲ အကူအညီ ေပးႏုိင္တယ္။ အားလံုးကိုယ္႔ဖက္ပါေအာင္ ကလင္တန္တို႔က သပိတ္၀င္ အိပ္၀င္ အပိုင္ကိုင္ထားျပီးျပီ။

ဒီဖက္ေခတ္သစ္ သမၼတေတြအထဲမွာ ကလင္တန္ လက္ထက္မွာပဲ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေငြပို ေပၚဖူးေသးတယ္။ သမၼတဘုရ္ က (၈) ႏွစ္မွာ (၄) ၾတီလ်ံ ေဒၚလာ ၊ အုိဘားမားက (၄) ႏွစ္မွာ (၅)ၾတီလ်ံ ေဒၚလာ ၊ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြျပေအာင္ အေၾကြးယူသြားၾကတယ္။

ကလင္တန္ ရဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ရူဖင္ ဟာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ၊ အေတာ္ဆံုး ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ အျပဳခံရတယ္။ ဒီလိုလူေတာ္ေတြကို ၀န္ၾကီးခန္႔ရဲတာ သမၼတသည္၎ ၊ ေခါင္းေဆာင္သည္ ၎ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ယံုၾကည္မႈ ရွိလို႔ေပါ႔။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဦးေန၀င္း ေျပာခဲ႔တဲ႔ လူေတာ္ ၊ လူေကာင္း ျပႆနာ ရွိတယ္။ လူေကာင္းဆိုတာက ေတာ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို သစၥာရွိမဲ႔ လူလို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နားလည္ရပါမယ္။ လူေတာ္ဆိုတာ ၊ (မာန) အနည္း အမ်ား ရွိတတ္ၾကတာပဲ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ ၊ လူေတာ္ေတြကို တိုင္းျပည္ အတြက္ လူမွန္ေနရာမွန္ မွာထားျပီး သံုးရဲရမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇ၀င္မွာ လူေတာ္ေတြကို လူမွန္ေနရာမွန္ အသံုးခ်ရဲရံု မကဖူး ၊ အသံုးခ်ႏုိင္ခဲ႔တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တစ္ေယာက္ပဲ ရွိခဲ႔ဖူးေသးတယ္။ ဘုရင္ခံ ရဲ႔ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔အတြင္း ဖဆပလ က၀င္ခြင္႔ရေတာ႔ ပထမဦးဆံုး ဆြဲသြင္းလာတာက အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ႔ သခင္ျမတို႔လို လူၾကီးေတြ။ ရြယ္တူေတြအထဲမွာ သခင္ သိန္းေဖတစ္ေယာက္ပဲ ကြန္ျမဴနစ္ကိုယ္စလွယ္ အေနနဲ႔ ပါ၀င္ခဲ႔တယ္။ သခင္သိန္းေဖလည္းကြန္ျမဴနစ္ေတြ ဖဆပလက အထုတ္ခံရေတာ႔ ရက္ပိုင္းပဲ ၀န္ၾကီးျဖစ္လိုက္ရတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ေတြဆန္လုေတာ႔ ၊ ထိထိမိမိ ကိုင္ ရဲမဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ျပိဳင္ဖက္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးကိုင္ခိုင္းတယ္။
ဦးဘေဘ တိုလို႔သမၻာရင္႕ လူၾကီးေတြကို ဖဆပလ အီးစီထဲ ဆြဲေခၚလာေတာ႔ လူငယ္ေတြက မေက်နပ္ ၾကဖူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အခုတိုက္ရမဲ႔ ႏုိင္ငံေရးစစ္ပြဲ က စနစ္အထဲကတိုက္ရမွာ။ ဒီလူၾကီးေတြက ဒီနည္းမွာ အေတြ႔အၾကံဳရွိတယ္။ ဒို႔အကူအညီယူရမယ္ဆိုျပီး လူငယ္ေတြကို ေျဖာင္းဗ် ႏိုင္ခဲ႔တယ္။  ဦးတင္ထြဋ္ဟာ ျဗိတသွ်အစိုးရရဲ႔ အားအကိုးရဆံုး အိုင္စီအက္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကရေအာင္ ဖဆပလအစိုးရအထဲ ဆြဲေခၚလာ ခဲ႔ တယ္။ ဒီေခတ္ဥပမာ နဲ႔ၾကည္႔ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကို အင္အယ္လ္ဒီထဲ ဆြဲေခၚလာတာနဲ႔ တူတာေပါ႔။

စစ္အစိုးရေခတ္မွာေတာ႔ ၊ သစၥာရွိမဲ႔ လူေကာင္းပဲလိုတယ္။ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ခ်င္ရင္ လူေတာ္ေတြ မရွိလို႔ မရပါ။

လူေတာ္ေတြကလည္း ဟီလရီတို႔စီ ကသခၤန္းစာယူျပီး (မူ) ရွိႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ လူေတာ္ေတြကို ျပန္လာပါဆိုျပီး ရဲရဲေခၚရဲတယ္။ အင္အယ္လ္ဒီက ဘာေၾကာင္႔ အစိုးရိမ္လြန္ေနရတာလဲ။ လူေကာင္းၾကီးနဲ႔ပဲ တိုင္ျပည္ထူေထာင္လို႔ မရပါ။

ဟီလရီ နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ကို နမူနာ ယူႏုိင္ၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...