Sunday, June 23, 2013

မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ ဗမာျပည္

သမိုင္းတေက်ာ့ ျပန္လည္ျပီလား <<<(မွတ္တမ္းမ်ားအရ) ၁၉၄၈/၄၉ ခုႏွစ္အတြင္းကေန ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဗဟိုေကာ္မီတီ(၂၉)ေယာက္ရွိတဲ႕အထဲမွာ (၆)ေယာက္ အညံ႕ခံၾကပါတယ္။ ၃ ေယာက္အဖမ္းခံၾကရပါတယ္။ ဗဟိုေကာ္မီ တီ(၂၀) ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသက္စြန့္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဗကပမွ သစာၥေဖာက္ သြားၾကတဲ႕ အရြယ္သံုးပါထဲ မွာပါတဲ႕သူတခ်ိဳ႔ဟာ သူတို့စစ္အစိုး ရထံအညံ႕ခံမႈ၊ တစ္အိုးတစ္နပ္လံုၿခံဳမႈအတြက္ အေၾကာင္းရွာရမွာ သူတို့နဲ့အတူ အၿမီးအျဖတ္မခံခ်င္သူေတြကို ကြန္ဆာေဗး တစ္ေတြ၊ တရားေသ၀ါဒီေတြ၊ ေခတ္ေျပာင္းတာကိုမသိသူေတြ အျဖစ္ တိတ္တိတ္ တစ္မ်ိဳး၊ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳး၊ အျပစ္တင္တတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ခံတာေတာင္၊ နံပါတ္စဥ္အႀကီးအေသး ေရြးခ်င္ၾကပါတယ္။ >>>

မိမိ“ျပည္သူ့ဆႏၵ”မွာ“ဆရာႀကီးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရဲ႔ မာ့က္စ္၀ါဒအေၾကာင္း”ေရးပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ “ဗမာျပည္မွာ” မာ႕က္စ္၀ါဒကို ယံုၾကည္၊ ကိုင္စြဲက်င္႕သံုးၾကတဲ႕ အစုႀကီး (၃)စုျဖစ္ေပၚခဲ႕ေၾကာင္း” ဒီအစု ႀကီး(၃)စုဟာ၊ မာ႕က္စ္၀ါဒကို (တစ္စု တစ္မ်ိဳး)က်င္႕သံုးၾကေၾကာင္း၊ ထင္ထင္ရွားရွားကိုယ္စားျပဳသူမ်ား မရွိၾကေတာ႕တဲ႕အခါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလဲၿပိဳကြဲသြားခဲ႕ရေၾကာင္း ေရးခဲ႕ပါတယ္။ (၁) ဆရာႀကီးသခင္စိုးက သူ့အေနနဲ့ (Sworn Enemy) ကမၻာမေက်ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူထံမွာ သူကုိယ္တုိင္အညံ႕ခံၿပီးတဲ႕အခါ သူ့ယံုၾကည္မႈသမိုင္း သူ့သမိုင္းဟာ (ဘယ္သူက ဘာေျပာေျပာ) နိဂံုးကမၸတ္အဆံုးသတ္သြားပါၿပီ။ သူ့ယံုၾကည္မႈဟာ (ေသသြားခဲ႕ပါၿပီ)။ (လူက ေနာက္မွေသတာပါ)။
သူက မာ႕က္စ္၀ါဒကို တရားေသ၀ါဒ၊ ဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒ၊ မင္းမဲ႕၀ါဒ၊ အျဖစ္ က်င္႕သံုးခဲ႕တယ္။ သူစစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခ်တဲ႕ေန့ဟာ သူကိုယ္စားျပဳ တဲ႕ အရာအားလံုးနိဌိတံတဲ႕ေန့ပါပဲ။ ဘာမွထပ္ေျပာစရာမလိုေတာ႕ပါဘူး။ ၿပီးသြားပါၿပီ။
(၂) ဗမာျပည္မွာ၊ ဥပေဒတြင္းမွာ မာ့က္စ္၀ါဒကို (ကိုယ္က ရန္ဘက္အျဖစ္သေဘာထားသူ အစုက ျပဌာန္းထားတဲ႕ ဥပေဒေဘာင္မ်ား၊ ခြင္မ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္းမွာ)က်င္႕သံုးရမယ္လို့ ကြယ္လြန္သည္အထိ သေဘာထားက်င့္သံုးသြားသူမ်ားကေတာ႕ (၁) ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ နဲ့ (၂) သခင္သိန္းေဖ (ခ) (ဦး)သိ္န္းေဖျမင္႕ပါပဲ။ သခင္ခ်စ္ေမာင္(သံုးဆယ္) ဟာ၊ ပထမတန္းသခင္မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ (တတိယတန္းသခင္ပါ)။ သခင္ျမရဲ႔လက္ရင္းတပည္႕ပါ။ စစ္ႀကီးၿပီးေတာ႕ ၁၉၄၀ မွာ (ဗမာျပည္ဆို ရွယ္လစ္ပါတီ)အျဖစ္ ျပင္ဖြဲ႔ပါတယ္။ ၀ိဓူရက ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ပါ။ (၁၉၅၁ မွာ အေမရိကန္က ေျမာက္ကိုးရီးယားကို က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ KMT တ႐ုတ္ျဖဴ မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက်ဴးေက်ာ္မႈကို ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဥကၠဌဦးဗေဆြနဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီက ေရငံုႏႈတ္ပိတ္လုပ္ေနမႈကို မေက်နပ္လုိ့ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ သခင္လြင္၊ သခင္ေလးေမာင္၊ က်ဳံမေငးသခင္တင္ေမာင္တုိ့က ပါတီကခြဲ ထြက္သြားၾကပါတယ္။ ဦးစြာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီ၊ (ေနာက္) ဗမာျပည္အလုပ္သမားပါတီ(၅၆)မွာ ဖြဲ႔ပါတယ္။ ဆိုရွယ္နီလုိ့ မီဒီယာက သံုးပါတယ္။ ၁၉၅၉ မွာ လက္နက္ခ်လာတဲ႕(၁)ပီစီပ ီ(ျပည္သူ့ရဲေဘာ္ပါတီ)၊ (၂) ဗမာျပည္အလုပ္သမားပါတီ(၀ိဓူရ)၊ (၃)ျပည္သူ့ညီညြတ္ေရးပါတီ (၄၉/ဦးသိန္း ေဖျမင့္) တို့ပူေပါင္းၿပီး (မလညပ)“ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား ညီညြတ္ေရးပါတီ” (၁၉၆၀ ဒီ)ကိုဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ (ဦးသိန္းေဖျမင္႕က သူဟာ ၃၉မွာ CPB ဖြဲ႔စဥ္က ပါ၀င္ခဲ႕တယ္လို့ေျပာဖူးပါတယ္။ သူနဲ့ ဗိုလ္သိန္းတန္၊ ဗိုလ္ေအာင္မင္းႀကီးတို့ဟာ (ဗကပ)ကို နာမည္၀ွက္နဲ့ ဆန့္က်င္ခဲ႕ၾကတာ ေၾကာင္႕ ၄၇ မွာ ပါတီကထုတ္ပယ္ျခင္းခံရပါတယ္။
၀ိဓူရနဲ့ ဦးသိန္းေဖျမင္႕တုိ့(၂)ဦးကို(အဲဒီစဥ္က)မာ႕က္စ္၀ါဒလက္၀ဲ ၈ုိဏ္းသားမ်ားက “ဥပေဒတြင္းမာ႕က္စ္၀ါဒီ”မ်ားအျဖစ္မွတ္ယူခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာက မာ႕က္စ္၀ါဒကို အရင္းရွင္းဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ သူတို့ကို “Legal Marxist” ဥပေဒတြင္း မာ႕က္စ္၀ါဒီမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၈)မွာ၊ စစ္အစိုးရက “အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဥပေဒ”ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္ၿပီး၊ ဥပေဒတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ျပန္ပါတယ္။ ဥပေဒတြင္း မာ႕က္စ၀ါဒဆိုတာ အုပ္စိုး သူအလုိက် မာ႕က္စ္၀ါဒကိုအေကာင္ အထည္ေဖၚေရးဆုိတာေၾကာင္႕ အေခ်ာင္၀ါဒတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ရဲ႔ ဥပေဒ တြင္းမာ႕က္စ္၀ါဒရ႔ဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုသိခ်င္ရင္ သူျပဳစုတဲ႕ “လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဗမာျပည္”မွတ္တမ္းကိုေလ႕လာၾကည္႕ႏိုင္ပါတယ္။
ဗမာျပည္မွာ ပါတီစတင္ထူေထာင္ကတည္းက မာ႕က္စ္၀ါဒကို ယံုၾကည္ကိုင္စြဲၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ၊ စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ ၄၅ ျပည္သူ့ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ (၁၉၄၈/၁၉၇၅ ပဲခူး႐ိုးမ)၊ ျပည္သူ့ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ(၁၉၇၆-၁၉၈၉) အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ ပဲခူး႐ိုးမ ျပည္သူ့ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးကာလ။ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ ေတာ္လွန္ေရးကာလ။ (၁၉၈၉ခုႏွစ္မွ အခု ၂၀၁၃ခုႏွစ္အထိ၊ ေျမေအာက္ပါတီဘ၀ က်ေရာက္ခဲ႕ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အေၾကာင္းမ်ိဳးစံု ေအာက္မွာ ပါတီမွခြဲထြက္သြားၾကတဲ႕အတြက္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ဆင္ႏႊဲေနတဲ႕ ျပည္သူ့ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ ကိုင္တိုက္ပြဲ ၿပိဳကြဲသြားခဲ႕ရပါတယ္။ ဒါ ဒုတိယအႀကိမ္ၿပိဳကြဲတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပထမအႀကိမ္ၿပဳိကြဲမႈက ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၅)ရက္ေန့ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ခုထိ ယူဂ်ီပါတီ အျဖစ္ (၂၄)ႏွစ္ရွိခဲ႕ပါၿပီ။ (ေလ႕လာရရွိသမွ် မွတ္တမ္းမ်ားအရ (၁) ၁၉၄၈/၄၉ ဗ.ွ လမ္းစဥ္။ (၂) “၅၀/၅၁”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ညြန့္ေပါင္းအစိုးရလမ္းစဥ္။ (၃) “၁၉၅၂/၅၄” (၂)ႏွစ္အတြင္းစစ္ႏိုင္ေရးလမ္းစဥ္။ (၄) ၁၉၅၅ ျပည္ တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၅) ၁၉၆၄ စက္တင္ဘာ၊ စစ္အႏိုင္တိုက္ေရး လမ္းစဥ္။ အာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္။ (၁၉၆၄/၇၅ မတ္လ (၁၅)။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၈)ရက္ေန့မွ ၁၉၈၉ခုႏွစ္အထိ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရ႔ဲသမိုင္းဟာ၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲလုပ္မလား၊ မလုပ္ဘူးလား။ လက္နက္ အပ္၊ တပ္ဖ်က္၊ ဥပေဒတြင္း၀င္၊ (ဥပေဒတြင္းမွာ အတိုက္ အခံမလုပ္နဲ့၊ အစိုးရနဲ့ေပါင္း၊ မဆလစစ္အစိုးရ၊ (န၀တ)၊ (နအဖ)(ႀကံ႕ဖြ႔ံအစိုးရ)တို့နဲ့ေပါင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ေရး(လမ္းစဥ္)နဲဲ့ ဥပေဒတြင္း၀င္ လက္နက္ခ် အညံ႕ခံ။ အစိုးရနဲ့ေပါင္းတဲ႕ လမ္းစဥ္ ၂ မ်ိဳးအၾကား တေလွ်ာက္လံုး တုိက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ႕တာပါ။
ပဲခူး႐ိုးမေခတ္(ဗကပ)သမိုင္းဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ(၂၇)ႏွစ္ၾကာပါတယ္။ ဒီ (၂၇)ႏွစ္အတြင္းေပၚေပါက္ခဲ႕တဲ႕လမ္း စဥ္ေခတ္(၂)ေခတ္ဟာ (ဗကပ)အတြက္ ႀကီးမားတဲ႕ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ႕ ရပါတယ္။ ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ႕တဲ႕လမ္းစဥ္ေခတ္ႀကီးမ်ားကေတာ႕ ၅၅လမ္းစဥ္ေခတ္နဲ့(၆၄) လမ္းစဥ္ေခတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၅၅ လမ္းစဥ္ ဆိုတာက“ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္” ျဖစ္ပါတယ္။ ၆၄ လမ္းစဥ္ဆိုတာက စစ္အႏုိင္ တိုက္ေရး အာဏာသိမ္းေရး လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်နဲ့အတူ ပီကင္းျပန္ရဲေဘာ္မ်ား၊ ပါတီဗဟုိျပန္ေရာက္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီးခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၅ လမ္းစဥ္ဟာ ဂိုရွယ္နဲ့ ရဲေဘာ္ေဌးတို့ရ႔ဲ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈနဲ့ ခ်မွတ္တဲ႕ လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းက ၅၅ လမ္းစဥ္ကိုလက္မခံပါ။ လမ္းစဥ္လက္မခံသူ 1St Lester ပထမေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ရဆိုတဲ႕(မူ)ရွိေပမဲ႕ သခင္သန္းထြန္းကိုျဖဳတ္ခ်ဖို့ မဲသံုးပံုႏွစ္ပံုမရတာေၾကာင္႕ သခင္ သန္းထြန္းကို ဥကၠဌတာ၀န္ျပန္ေပးခဲ႕ရပါတယ္။ ၆၂ စီစီ အစည္း အေ၀းမွာ သခင္သန္းထြန္းအနနဲ့ ၅၅ လမ္းစဥ္ ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ့ အေကာင္အထည္မေဖၚခဲ႕လို့ ပါတီနဲ့ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ သခင္သန္းထြန္းကို႐ႈံ႔ခ်တဲ႕ အဆိုတင္ပါတယ္။ အဆိုအထေျမာက္ပါတယ္။ ၅၅ လမ္းစဥ္ခ်ၿပီး မၾကာခင္မွာ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကူးေျပာင္းႏိုင္တယ္လို့ ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ပါတယ္။ ဗမာျပည္ပါတီတြင္းက ၅၅ သမားမ်ားက လက္ပန္းေပါက္ခတ္ခဲ႕တယ္ဆို ပါတယ္။ ၅၅-၆၄ အတြင္းမွာ လူအင္အား ၁၀၀၀၀ နီးပါးလက္နက္ခ်ခဲ႕တယ္ ဆိုပါတယ္။ မသံုးလံုးဂုိဏ္းနဲ့ ရဲေဘာ္ခ်မ္းေအးလက္နက္ခ်ခဲ႕ပါတယ္။ ျပည္သူ့ရဲေဘာ္ပါတီ ၅၉ မွာလက္နက္ခ်သြားပါတယ္။ မြန္/ ႏိုင္ေအာင္ထြန္းနဲ့ ကရင္မွေစာထြန္းစိန္တို့လက္နက္ခ်ပါတယ္။ လက္နက္အပ္ တပ္ဖ်က္ဥပေဒတြင္း၀င္တဲ႕ သန့္ရွင္းဖဆပလသခင္ႏုရဲ႔ (၂ခ်က္နဲ့ အလင္း၀င္ေရးမႈ) ေၾကာင္႕ အခ်ိဳ႔လက္နက္ခ်ၾကတာပါ။ ပမညတအမတ္၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အလင္း၀င္ဖို့ လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန ဖိတ္ေခၚခဲ႕ပါတယ္။ ၁၉၆၀ မွာ အလံနီပါတီမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္႕ေအာင္နဲ့ အင္အားတခ်ိဳ႔လက္နက္ခ် ခဲ႕ပါတယ္။ ဗကပမွျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတိုင္း ဥက္ၠဌသခင္တင္ကြန့္လက္နက္ခ်ပါ တယ္။ ဗကပယူ၈်ီတာ၀န္ခံသခင္တင္ျမ လက္နက္ခ်ခဲ႕ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ပါတီရဲ႔ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္လမ္းစဥ္ကို တ႐ုတ္ပါတီနဲ့ ညီေနာင္ပါတီ(၂၇)ပါတီက လက္မခံခဲ႕ပါ။ ဗကပအေ၀းေရာက္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က လက္မခံခဲ့ပါ။ ၁၉၅၈-၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း အာဏာရ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း (၁)တည္ၿမဲ (၂)သန့္ရွင္း (၃)စစ္တပ္ (၃)စု ကြဲပါတယ္။ ၆၂ မတ္လ (၂)ရက္ေန့မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ပါေတာ႕တယ္။
(မွတ္တမ္းမ်ားအရ)၁၉၄၈/၄၉ခုႏွစ္အတြင္းကေန ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဗဟိုေကာ္မီတီ(၂၉)ေယာက္ရွိတဲ႕အထဲမွာ (၆)ေယာက္ အညံ႕ခံၾကပါတယ္။ ၃ ေယာက္အဖမ္းခံၾကရပါတယ္။ ဗဟိုေကာ္မီ တီ(၂၀) ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသက္စြန့္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဗကပမွ သစ္ၥေဖာက္ သြားၾကတဲ႕ အရြယ္သံုးပါထဲ မွာပါတဲ႕သူတခ်ိဳ႔ဟာ သူတို့စစ္အစိုး ရထံအညံ႕ခံမႈ၊ တစ္အိုးတစ္နပ္လံုၿခံဳမႈအတြက္ အေၾကာင္႕ရွာရမွာ သူတို့နဲ့အတူ အၿမီးအျဖတ္မခံခ်င္သူေတြကို ကြန္ဆာေဗး တစ္ေတြ၊ တရားေသ၀ါဒီေတြ၊ ေခတ္ေျပာင္းတာကိုမသိသူေတြ အျဖစ္ တိတ္တိတ္ တစ္မ်ိဳး၊ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳး၊ အျပစ္တင္တတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ခံတာေတာင္၊ နံပါတ္စဥ္အႀကီးအေသး ေရြးခ်င္ၾကပါတယ္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဗကပဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ၿပိဳကြဲရတာဟာ ထိုးစစ္ ကိုထိုးစစ္နဲ့႐ိုက္ခ်ိဳးရာမွာ ခြင္ထဲကမထြက္ေရး (ခံစစ္ေသ အယူအဆေၾကာင္႕) ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကေတာ႕ ပါတီကို တေလွ်ာက္လံုး ဒုက္ၡေပးခဲ႕ၾကတဲ႕ ၅၅ လမ္းစဥ္သမားမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မီ တီက ျဖဳတ္၊ ပါတီကထုတ္ၿပီး၊ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွာ မိုင္ ၆၀၀၀ စစ္ခြာမႈႀကီး ဆြန္ယီၿမိဳ႔ကိုေရာက္တဲ႕အခါ ေမာ္စီတုန္းက တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႔ (၁၅)ႏွစ္အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကို ခုလို သံုးသပ္တင္ျပခဲ႕ပါတယ္။ ပါတီရဲ႔ လမ္းစဥ္နဲ့ပတ္သက္ရင္ “အတိတ္ကအမွားကို ေနာင္မမွားဖို့ သင္ခန္းစာယူၾကပါ။ အမွား က်ဴးလြန္သူမ်ားနဲ့ ပတ္သက္ရင္ လူနာကိုကယ္ဖို့ ေရာ၈ါကိုကုပါ တဲ႕။ ေမာ္စီတုန္းရဲ႔ အတိတ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားနဲ့ ပတ္သက္တဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဟာ မိမိတို့အေတြ႔အႀကံဳ အျပဳအမူမ်ားနဲ့ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႕လိုက္ရင္ ေျပာင္းျပန္ခ်ည္းျဖစ္ေနတာကိုေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ဒါေပမဲ႕ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ တည္ရွိေနေသးတာေၾကာင္႕ ပဲခူး႐ုိးမအေရးနိမ္႕မႈကို အဖတ္ဆည္ႏိုင္ခဲ႕ပါတယ္။ ဗကပ ျဖစ္တည္စကတည္းက ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔စနစ္က ကြပ္ညွပ္ေခ်မႈန္းခဲ႕ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကလည္း ေခ်မႈန္းခဲ႕ပါတယ္။ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း (ၿဗိတိသွ်အလုိက်) ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကို ဖဆပလထဲက ထုတ္ပစ္႐ံုမက အျပဳတ္တိုက္ဖို့ ေခ်မႈန္းပစ္ဖို့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက အမိန့္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ လွ်ိဳ႔၀ွက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးသမားေတြ ေစလႊတ္ၿပီး ဗကပ ဥကၠဌကိုလုပ္ႀကံေစခဲ႕ပါတယ္။ ဗကပ အတြင္းမွ လူမ်ိဳးစုမ်ားခြဲထုတ္ဖို့ ဘိန္းကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္နဲ့ တည္ၿမဲတပ္မွဴးေဟာင္းႀကီးမ်ား၊ နအဖေထာက္လွန္ေရးမ်ား၊ တ႐ုတ္ ေထာက္လွန္း ေရးမ်ားပါ၀င္ၿပီး ႀကံစည္ခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗကပ သစၥာေဖာက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႕ ေမာင္စူးစမ္း (ခ်မ္းေအး) သခင္တင္ျမ၊ ဘခက္နဲ့ လက္ရင္းလက္ဖ်ားျဖစ္တဲ႕ သစၥာေဖာက္မ်ိဳးစုံ တို့ကလည္း တစ္ခါတစ္ခါခ်ိန္ကိုက္ ဗကပဆန့္က်င္ ေရးမ်ားကို တုိးတုိးတစ္မ်ိဳး၊ မတိုးမက်ယ္ တစ္မ်ိဳးထုတ္လႊင္႕တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလူေတြ ဗကပဆန့္က်င္ေရး လုပ္စားလာတာ“မ၀”ၾက ေသးဘူးလားဗ်ာလုိ့ လူငယ္အယ္ဒီတာေလး တစ္ေယာက္က ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာေမး ေမးခဲ႕ဖူးပါတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ့ ပတ္သက္တဲ႕မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျမန္မာလူ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔လူမႈစီးပြားလက္ၡဏာကို ကိုလိုနီ တစ္ပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တစ္ပိုင္း လူ့အဖြဲ႔အစည္းလို့မွတ္ယူပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ျမန္မာ႕လူ့အဖြဲ႔အစည္းဟာ (၁)ပေဒသရာဇ္ ေျမယာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ (၂) ေဒသဆိုင္ရာအရင္းရွင္စနစ္ဟာ လည္း ေခတ္ေနာက္က်ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ(၁)နဲ့(၂)ကုန္ထုတ္အေဆာက္ အဦကို အေျချပဳၿပီး (စစ္အုပ္စုက) (၃) ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဒီစနစ္ႀကီး (၃)ခု (၁)(၂)(၃)ကို အင္အား(၅)သိန္းေလာက္ရွိ တဲ႕ စစ္တပ္နဲ့ ကာကြယ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးအတြက္ စစ္ၿပိဳင္ေနတဲ႕လူမ်ိဳးစံု အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ့ လည္း စစ္လည္းမျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမရွိတဲ႕ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ့ထိန္းခ်ဳပ္ ထားပါတယ္။
ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ့ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)ဦးသိန္းစိန္ ႀကီးမွဴးတဲ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရကို ေဖၚထုတ္ခဲ႕ပါတယ္။ (တစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ အျပန္အလွန္လုိအပ္ေနတဲ႕) ေဒၚစုနဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္း ၾကည္ေစေအးေစျဖစ္ခဲ႕ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရနဲ့ (လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီရဲ႔ ၈ုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ႕)အေမရိကန္နဲ့လည္း ၾကည္ေစေအးေစ ျဖစ္သြားခဲ႕ပါၿပီ။ (ေလာေလာ ဆယ္ကေတာ႕) “အပ်ဳိ႔ေတာ္(က)တုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။” ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစိုးရကေတာ႕ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ညြတ္ကြင္းနဲ့ အားလံုးကို မိေအာင္ဖမ္း လႊတ္ေတာ္ဆိုတာထဲ အားလံုးေရာက္ ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးနဲ့ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္း ခ်င္ဟန္တူပါ တယ္။ ဒီ/ခ်ဳပ္အေနနဲ့လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ႏိုင္ပြဲမ်ိဳး ေမွ်ာ္လင္႕စရာမရွိလွပါ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီနဲ့ အဓိကမ်ိဳးႏြယ္စုပါတီႀကီးမ်ားျဖစ္ တဲ႕ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ မြန္ စတဲ႕ပါတီ မ်ားနဲ့ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ Tactical Phase တစ္ခုျဖစ္စရာရွိပါတယ္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳထားတဲ႕ ျပည္သူ့ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ PDR.AS ၿပိဳကြဲသြား ရျခင္းဟာ၊ ဗမာျပည္လူတန္းစားတိုက္ပြဲရဲ႔မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစပါတယ္။ Armed Struggle ဟာ လက္ရွိ ဗမာျပည္လူတန္းစားတိုက္ပြဲရဲ႔ Main form of Struggle မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ The Legal Democratic Struggle က Main form Struggle ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီ/ခ်ဳပ္ဥကၠဌနဲ့ ဒီ/ခ်ဳပ္ဟာ ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္နဲ့ မဏၰဳိင္ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီ/ခ်ဳပ္ဥကၠဌနဲ့ ဒီ/ခ်ဳပ္က ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲရဲ႔ေခါင္းေဆာင္နဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာပါမယ္။ပါ၀င္ႏိုင္သူ လူပဂၢိဳလ္နဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါတဲ႕၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တစ္ခုစုစည္းဖို့ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ဦးစြာ Joint-Action Committee(JAC) မ်ား (အလုပ္တူပူးတြဲ ေကာ္မီတီမ်ားအဖြ႔ဲမ်ားဖြဲ႔ ဖို့ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္နဲ့သေဘာထား ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး ေဆာက္ရြက္ၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားစာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ေန့ လုပ္ေန့စား အလုပ္သမားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ိဳးစံုကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကရမယ္။ ဥပမာ သကၤန္းကၽြန္းစံျပေစ်း အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢဆိုတာမ်ိဳး ဖြဲ႔စည္း ေပးၾကရပါမယ္။ ေန့လုပ္ေန့စားအလုပ္သမားမ်ားရဲ႔ ဘ၀တိုက္ပြဲမ်ားကို စည္း႐ံုးေပးၾကရမယ္။ လူတန္းစားေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ႕ လူထုမ်ားရဲ႔ဘ၀တိုက္ပြဲ မ်ားနဲ့ ဒီိမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲမ်ားကိုေပါင္းစပ္ေပးရပါမယ္။
“ဥပေဒတြင္းလူထုတိုက္ပြဲမ်ားနဲ့ ပတ္သတ္တဲ႕လူတန္းစားအခင္း အက်င္း”ကခုလိုရွိပါမယ္။
(၁)ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္လူတန္းစားမ်ား အက်ဳိးကို ရပ္ခံကာကြယ္ဖို့ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႕ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရပါတီ ျဖစ္တယ္။ သူတို့ေနာက္မွာ လူ(၅)သိန္းရွိတဲ႕စစ္တပ္ႀကီးနဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏ္ၱရားႀကီး State-apparatus ရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႔ဥစၥာဓနဆိုတာ သူတို့လက္ထဲမွာခ်ည္းပဲ။ သူတို့ဟာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္လူတန္းစား လူမႈအစုျဖစ္ပါတယ္။
(၂) ေဒၚစုနဲ့ ဒီ/ခ်ဳပ္ပါတီ။ ။ တက္သစ္စလစ္ဘရယ္ဒီမို ကရက္ အရင္းရွင္လူတန္းစားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ႕ပါတီ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႔ “အာဏာ”ကိုစိမ္ေခၚေနတဲ႕ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ႏုကိုယ္စားျပဳခဲ႕တဲ႕ သန့္ရွင္း ဖဆပလ၊ ပထစ၊ ဒီ/ၿငိမ္းတို့ ကိုယ္စားျပဳခ႕ဲဖူးတဲ႕ ဗမာျပည္လစ္ဘရယ္ဓန ရွင္ေဟာင္းမ်ားရဲ႔ေခါင္ေဆာင္နဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းမ်ိဳးဆက္ျဖစ္္ပါတယ္။ ေအာက္စ္ဖို့ေက်ာင္းထြက္ပါ။ British Trained ပါ။ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ပါ။ (န၀တ၊ နအဖ၊ ပခဖ)တို့က သူ့ကို ဘာအေၾကာင္းမွ မျပဘဲ အႏွစ္(၂၀)အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားခဲ႕ပါတယ္။ အာဇာနည္သမီးျဖစ္ရက္(နဲ့) ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးနဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ခဲ႕လို့ ဆိုးဆိုးရြားရြား အတိုက္အခိုက္ခံခဲ႕ရပါတယ္။ အေနာက္အုပ္စုနဲ့ တစ္သားတည္းရွိသူလို့ ယူဆခံရပါတယ္။ ဒီ/ခ်ဳပ္ထူေထာင္(စ)မွာ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက သူ့ကို ကြန္ျမဴနစ္ တေစၦေၾကာက္ေအာင္လုပ္ေပးခဲ႕တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီတာ၀န္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေရႊက ဆက္ယူခဲ႕ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႕တဲ႕ပါတီကြန္ဂရက္မွာ(စီစီ) နဲ့ စီအီးစီမ်ားေရြးရာမွာ Pro-Left လက္၀ဲလိုလားသူမ်ားမပါဖို့၊ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ႕တယ္ဆိုပါတယ္။
ဒီ/ခ်ဳပ္ဥကၠဌရဲ႔လက္ရွိ Stand ဟာ Opponent မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရရဲ႔ Counter Part ပါ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ပါ။ လက္ရွိ စစ္တပ္အေပၚ သူ့သေဘာထားက လစ္ဘရယ္ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး စစ္တပ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးတစ္ေခတ္လံုး ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ခဲ႕ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တစ္သက္လံုး က်င္႕သံုးခဲ႕တဲ႕စစ္တပ္ပါ။ လူထုနဲ့ တိုင္းျပည္ပိုင္ ဥစ္ၥာဓနကို ႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ လုယက္ယူငင္ၿပီး ကိုယ္ က်ိဳးရွာခဲ႕တဲ႕တပ္ပါ။ ဇူလႈိင္(၇)ရက္၊ ဇြန္(၆)အလုပ္သမား သပိတ္၊ ဦးသန့္၊ တ႐ုတ္ ဆန့္က်င္ေရး သတ္ျဖတ္မႈ၊ ၈၈ သတ္ျဖတ္မႈႀကီး၊ ၂၀၀၇ သံဃာအေရး သတ္ျဖတ္မႈႀကီးေတြ က်ဴးလြန္ခဲ႕တဲ႕တပ္ပါ။ “က်မအေဖတပ္” မဟုတ္တာ ၾကာခဲ႕ပါၿပီ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲရင္း အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္ စီမံခဲ႕တဲ႕ တပ္ပါ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မွာ ဒီတပ္က ဘယ္ေနရာကပါမွာပါလဲ။ ဒါဟာ မဟာဗ်ဴဟာျပႆနာပါ။ အမွားမခံပါဘူး။ ဒီ/ခ်ဳပ္နဲ့ သူ့ဥက္ၠဌဟာ ျဖစ္ထြန္းစ ဗမာျပည္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလစ္ဘရယ္ ဓနရွင္လူတန္းစားကိုယ္စားလွယ္ပါ။
(၃) A.S လုပ္ေနၾကတဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားနဲ့အဖြဲ႔အစည္း မ်ားဟာလည္း လူတန္းစားတရားကိုယ္အရေျပာရရင္ သူတို့ဟာလည္း အထူးသျဖင္႕ လူမ်ိဳးစုအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာလည္း လစ္ဘရယ္ ဓနရွင္လူမႈအစုႀကီး တစ္စုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို့ဟာ စစ္အစိုးရအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဗ.ွ နဲ့ခုခံတိုက္ပြဲဆင္ခဲ႕တာ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ရွိပါၿပီ။ သူတို့ဟာ အာဏာရဗမာ ဓနရွင္ႀကီးမ်ား ရဲ႔ Big-Burmar-Chauvinism ဗမာဓနရွင္ႀကီးလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒရဲ႔ ဘက္စံု ဖိႏိွပ္မႈမ်ားကို A.S နဲ့ခုခံၿပီး အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဆင္ေနခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားမ်ားဆင္ႏႊဲေနတဲ႕ Armed Struggle ဆိုတာဟာ စင္စစ္ လယ္သမားစစ္ပြဲမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားမ်ားဆိုတာဟာ တကယ္က ေတာင္သူလယ္လုပ္ ဓါးမခုတ္ေတြ ခ်ည္းသာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ႕ ဗမာျပည္ရဲ႔ပစ္ၥက္ၡႏိုင္ငံေရးမွာ လူတန္းစားစည္းေၾကာင္းအရ ေျပာရရင္ အာဏာရစစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားနဲ့ စိမ္ေခၚသူ ဒီ/ခ်ဳပ္ (နဲ့)တုိင္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယ္စု လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္မ်ားအၾကား၊ အာဏာခြဲေ၀မႈကို ဘယ္ နည္းဘယ္ပံု လုပ္ၾကမွာလဲဆိုတဲ႕ ျပႆနာပါပဲ။ ဒီ/ခ်ဳပ္က စစ္မွန္တဲ႕ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လြတ္လပ္တဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကတဆင္႕ သြားခ်င္ပါ တယ္။တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကလည္း ဒီျပႆနာ Trough Political မ်ားနဲ့ ေျဖရွင္းခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွိရွိသမွ် ဒီမိုကေရစီပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရလာၾကမယ္႕ ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းအမ်ားေပၚ အေျချပဳ ဒီမိုကေရစီညြန့္ေပါင္းပံုစံ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔ စည္းၿပီး လက္ငင္းေတြ႔ႀကံဳေနတဲ့ Political Blocacle ကို ေက်ာ္လြန္ဖို့ စိတ္ကူးႀကံဆေနမလားဆုိတာ ေျပာဖို့ခက္တယ္လို့ ဆုိရပါေတာ႕မယ္။
(၄) ဗမာျပည္အလုပ္သမားလူတန္းစားပါတီျဖစ္တဲ႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေရွ႔ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္လုိေနရာ၊ ဘယ္လိုအဆင္႕ အတန္းနဲ့(ဒီ)ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အတြင္းမွာ ပါ၀င္မွာလဲ။
(ဗကပ)ဟာ၊ ၁၉၄၈ မတ္လ(၂၈)ရက္ ေန့ကစၿပီး ဖဆပလအစိုးရ နဲ့စစ္အစိုးရ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို့နဲ့ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ စစ္မက္ဖတ္ၿပိဳင္ခဲ႕တဲ႕ပါတီပါ။ ဗမာျပည္မွာ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီး(၁၉၃၉/၂၀၁၃)ျဖစ္ ပါတယ္။ (ဗကပ) ဟာအ၈ၤလိပ္၊ ၈်ပန္စတဲ႕နယ္ခ်ဲ႔ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႔ ဆန့္က်င္ တိုက္ဖ်က္မႈကို ခံရတဲ႕ပါတီႀကီးပါ။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ပါတီတြင္း ပါတီ အပက၊ သစ္ၥာေဖာက္ႀကီးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေခ်ာင္သမား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို့က ဖက္စံုဆန့္ က်င္တိုက္ခိုက္မႈကို ခုခံရပ္တည္ခဲ႕တဲ႕ ပါတီႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္ၻာနဲ့ခ်ီၿပီး ျဖစ္ထြန္းေျပာင္းလဲလာတဲ႕ ကမ္ၻာ႕အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မိမိ လူ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ ပကတိအေျခအေနမ်ားနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေတြျဖစ္ေအာင္ စီမံခန့္ခြဲႏိုင္တဲ႕ ပါတီႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့ဆုိရင္ မာ႕က္စ္၀ါဒ၊ လီနင္၀ါဒ၊ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚတို့ရဲ႔ သက္တမ္းဟာ (၁၈၄၈/၂၀၁၃)ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၅ ႏွစ္ရွိခဲ႕ပါၿပီ။ ျမန္မာ႕လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ဗမာျပည္အလုပ္သမား လူတန္းစားပါတီျဖစ္တဲ႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတည္ရွိေနတယ္ဆိုတာဟာ မေတာ္တဆမဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပါ။ ဗမာ႕လူ့အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္တိုင္ရဲ႔စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးပကတိ ဘ၀ကမာ႕က္စ္၀ါဒသေဘာတရားနဲ့ လက္ေတြ႔ မ်ားကိုတုန့္ျပန္ထားတာေၾကာင္႕သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ႕လူအဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ ပကတိဘ၀အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ႕ (Adaptability) ေပၚလစီတစ္စုံလံုးကိုရရွိၿပီဆုိရင္။ ျမန္မာ႕လူ့အဖြဲ႔ အစည္းဟာ ေလာကပါလတရားႀကီး (၃) ပါးနဲ့ၿပီးျပည္႕စံုတဲ႕ လူ့အဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္လာမွာ မုခ်ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဗမာ႕လူ့အဖြဲ႔အစည္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႕၊ ညီညြတ္တဲ႕၊ ဖြံၿဖိဳးၿပီး ေခတ္မီတဲ႕ စည္ပင္သာယာတဲ႕လူ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေပါင္းစံုျမန္မာလူထုႀကီးနဲ့ လူတစ္ေယာက္တည္းလို ညီညြတ္ စည္း႐ံုးၿပီး ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲ၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သမိုင္းတာ၀န္ေက်ပြန္တဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါမယ္။ ဒါဟာ ပစၥကၡကာလ၊ ျမန္မာ႕ႏိုင္ငံေရးပံုကား(အၾကမ္း)ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သာ(ပီသံုးလံုး)

 မူရင္း link http://pinyamagazine.com/index.php?option=com_content&view=article & id=246%3Aaung-thar-june-2013&catid=92&Itemid=509

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...