Thursday, June 13, 2013

စစ္တပ္က ရဲကို အာဏာသိမ္းတယ္။

Nay Ko Ko shared Nik Nayman's photo.

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး႐ုံး
ကေန အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ၂၆၁-၂၆၆/၂၀၁၃ မ်ားအရဆိုျပီး တပ္မေတာ္ (ေရ) က ဗိုလ္မႉးအဆင့္ (၁၁) ဦးကို ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ရဲမႉးမ်ား အျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ (ေရ) က ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ (၃) ဦးကို ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ဒုတိယရဲမႉးမ်ားအျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ (ေလ) က ဗိုလ္မႉး အဆင့္ (၁) ဦးအား ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ရဲမႉး အၿဖစ္၊
တပ္မေတာ္( ၾကည္း) က ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ (၁၄) ဦးကို ရဲမွဴးမ်ားအၿဖစ္ ေၿပာင္းေရႊ ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့တယ္လို ့ သိရလို ့ မၾကာခင္တုန္းကမွ တင္ထားခဲ့တဲ့ ပုိ့စ္တစ္ခုကို ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ ့ တိုက္ဆိုင္လြန္းလို ့ ျပန္လည္ေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္။

“စစ္တပ္က ရဲတပ္ဖြဲ ့ကို အႏုနည္းနဲ ့အာဏာသိမ္းထားတယ္”

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” - ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္သည္သာလွ်င္ အခရာက်သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေပသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ ့ကဲ့သို ့ေသာ အင္အားစုသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မွဳခင္းမ်ားကာကြယ္ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရေသာ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ အဖြဲ ့ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား အဓိကေဆာင္ရြက္ရသည့္ အင္အားစုျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ တည္ရွိရေသာ အင္အားစုျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ စစ္တပ္၏ ၾသဇာခံ မျဖစ္ရေပ။

စစ္တပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌနာေအာက္တြင္ တည္ရွိရေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ တိုင္းျပည္အား ျပည္ပရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို မွန္ကန္စြာ မက်င့္သုံးဘဲ စစ္တပ္သည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေနရာတကာ စြက္ဖက္၀င္ေရာက္ေနသည္သာမက ရဲတပ္ဖြဲ ့အား စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေနေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုအတြက္ မည္သို ့မွ မရွိသင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ သတ္မွတ္ထားမွဳသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား လက္နက္ကိုင္ထားေသာ စစ္တပ္မွ အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစေသာ ဖန္တီးသတ္မွတ္ထားခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္အခ်ိန္ကာလမတိုင္ခင္ အာဏာရွင္ၾကီး ေန၀င္းလက္ထက္တြင္ စစ္တပ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ ့အတြင္း ၀င္ေရာက္၍ အႏုနည္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းမွဳကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။ စစ္တပ္မွ အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သားမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ ့အတြင္းသို ့ သြပ္သြင္းေနရာယူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

“ေနျပည္ေတာ္ရဲ” ဟုေခၚသည့္ ဦးထုပ္တြင္ အျပာေရာင္ပတ္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္တပ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ ့အတြင္း ၀င္ေရာက္အမွဳထမ္းေစျပီး ရာထူးအဆင့္အတန္း တစ္ဆင္ျမွင့္တင္ေပးေသာ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွ တပ္ၾကီးၾကီးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးမွ ရဲတပ္ဖြဲ ့သို ေျပာင္းေရႊ ့အမွဳထမ္းေစျပီး ဒုရဲအုပ္ရာထူးေပးျခင္း၊ စစ္တပ္မွ ဗို္လ္ၾကီးအဆင့္ရွိသူအား ရဲတပ္တပ္ဖြဲ ့သို ့ ေျပာင္းေရႊ ့အမွဳထမ္းေစျပီး ဒုတိယရဲမွဴးၾကီးရာထူးတာ၀န္အား ေပးအပ္ျခင္း စသျဖင့္ ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့အတြင္း အသြင္ေျပာင္း၀င္ေရာက္ စိုးမိုးကာ ရဲတပ္ဖြဲ ့အား တျဖည္းျဖည္းျခင္း စစ္တပ္မွ ေနရာယူခဲ့ေပသည္။

ဒီလို တာ၀န္းထမ္းေဆာင္ဖို ့အတြက္လည္း မက္လုံးေတြ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီး ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ တရားဥပေဒဆိုတာကို လက္ေတြ ့ သင္ႀကားတတ္ေျမာက္ျပီး ျပည္သူထဲက လာတဲ့သူ မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္ ့ကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ျပီး ျပည္သူထဲက ကိုယ့္ရဲ ့ မိဘရင္းျဖစ္ေနရင္ေတာင္ အာဏာရွင္က ရုိက္ဆိုရင္ ရုိက္မယ္၊ သတ္ဆိုရင္ သတ္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနလို ့ ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့ႀကီး ပ်က္စီးသြားျပီး အာဏာရွင္ရဲ ့ လက္ကိုင္တုတ္အင္အားစု ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

“POLICE” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ - Polite ျပည္သူေတြနဲ ့ဆက္ဆံရာမွာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ရျခင္း၊ Obey တရားမွ်တစြာနဲ ့ ဥပေဒကို လိုက္နာရျခင္း က်င့္၀တ္တရားကိုလည္း မွန္ကန္စြာ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရျခင္း၊ Loyal ျပည္သူအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္ထိန္းရျခင္း၊ Intelligence အသိဥာဏ္ပညာ ျပည့္၀ ရျခင္း၊ Courageous ေျဖာင့္မတ္တည္ႀကည္ ရဲရင့္ျပတ္သားရျခင္း၊ Empathy ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ညွာတာေထာက္ထားမွဳ ရွိရျခင္းတို ့ အလ်ဥ္းမရွိေတာ့ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။

ျပည္သူ ့ရဲ တပ္ဖြဲ ့ထဲကို ရဲတပ္သား (သို ့ ) ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေနနဲ ့ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုရင္ ျပည္သူ ့ရဲ ပီသေအာင္ က်င့္သုံးျပီး ျပည္သူေတြကို တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရတဲ့ ျပည္သူ ့ရဲဘ၀ကို အစီအစဥ္ရွိရွိနဲ ့ စတင္ဖ်က္ဆီးျပစ္ခဲ့တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္တားတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး အဆင့္အတန္းနိမ္ ့ပါးစြာနဲ ့ ရဲတပ္ဖြဲ ့ထဲ၀င္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူရဲအျဖစ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဖ်က္ဆီးျပစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ ့၏ အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေနရာမ်ားတြင္လည္း စစ္တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဗိုလ္မွဳးခ်ဳပ္ ဗို္လ္ခ်ဴပ္မ်ားမွ ရဲမွဴးၾကီး ရဲမွဴးခ်ဴပ္ ရဲခ်ဴပ္ေနရာမ်ားတြင္ အစားထိုး၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ ့အက်ဳိးအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္လိုသူ ျပည္သူၾကားမွ ေမြးဖြားလာေသာ အရပ္ဘက္မွ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ကုန္ကာ ရဲယူနီေဖာင္း၀တ္ စစ္တပ္မွသူမ်ားခ်ည္းသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနေပေတာ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား နားလွည့္ပါးရိုက္ကာ စစ္တပ္အသြင္ေျပာင္းကာ စစ္တပ္ၾသဇာခံ စစ္တပ္အမႊာပူးမ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားကို ဖန္တီးၾကေပသည္။ ထိုသို ့ဖန္တီးမွဳအျပင္ ၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း၌ စစ္သားမ်ားအား ရဲ၀တ္စုံဆင္ယင္ေစျပီး စစ္တပ္က ဘာမွ ပါ၀င္မပတ္သက္သလိုျဖင့္ ကနဦးအစ အၾကမ္းဘက္ျဖဳိခြင္းမွဳမ်ားတြင္ အင္အားျဖည့္စြက္တိုးကာ အာဏာရွင္မ်ားမွ စီစဥ္ခဲ့ၾကေပသည္။

ယခုအခါတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ေျဗာင္က်က် ေရးသားေဖၚျပထားေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ ့တို ့၏ Power Balance တစ္ဖက္သတ္အင္အားၾကီးထြားမွဳအား ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာအေနအထားမွ Power Control အာဏာစိုးမိုးျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ ့ အား ျမဳိသြင္းထားေစျခင္း ျဖစ္သည္။

တနည္းေျပာရရလွ်င္ ျပည္သူ ့အင္အားစုအစစ္အမွန္ျဖစ္သင့္သည္ အရပ္သားဘက္တိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ ့အား စစ္တပ္မွသူမ်ားျဖင့္ အစားထိုး၀င္ေရာက္ေနရာယူခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္အမႊားပူးအင္အားစု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့အား စစ္တပ္မွ အႏုနည္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူထားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ ့အစိုးရအုပ္ခ်ဴပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ လုံး၀ လက္သင့္မခံသင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္အမႊာပူးျဖစ္ေနကာ စစ္တပ္၏ ၾသဇာခံကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အင္အားစုမျဖစ္ဘဲ စစ္တပ္အက်ဳိးျပဳသာ ျဖစ္ေနေပမည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...