Sunday, May 5, 2013

တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား part 1

by Ko Phoe Phyu (Notes) on Friday, May 3, 2013 at 8:25pm
တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူူအမ်ိဳးမ်ိဳး      
၁။         ကၽြန္ေတာ္ဟာတတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြဘက္ကအမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလုိက္ခဲ့တဲ့ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။သံဃာ့အေရးအခင္းတုန္းမွာ အဖမ္းခံရတဲ့ႏိုင္ငံေရးတတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ လူ႕အခြင့္အေရးတတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ေက်ာင္းသားတတ္ ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ သဃၤန္း၀တ္တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စသျဖင့္ေပါ့။
တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕အမႈမွာအခြင့္အေရးဘက္က ခုခံရင္း သူတုိ႕နဲ႕တရင္းတႏွီးထိေတြ႕ဖူးပါတယ္။ သူတို႕စိတ္သေဘာထားကုိလည္းအတန္အသင့္ေလာက္တီးေခါက္မိဖူးပါတယ္။
၂။         ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းမွာေတြ႕ရတဲ့ႏိုင္ငံသားအေရးတတ္ၾကြေဆာင္ရြက္သူ၊ လယ္သမားအေရးတတ္ၾကြ ေဆာင္ရြက္ သူ၊ အလုပ္သမားအေရးတတ္ၾကြေဆာင္ရြက္သူ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးတတ္ၾကြေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႕လည္း ရင္းႏွီးခင္မင္ပါတယ္။
တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူဆိုတာအျမီးႏွံ႕သူမဟုတ္
၃။         ကၽြန္ေတာ္ရည္ညႊန္းတ့ဲေဖာ္ျပပါတတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာအခြင့္အေရးအေျခခံ (right based) တဲ့ တတ္ၾကြလႈပ္ရွား သူေတြကုိ ဆုိလိုတာပါ။ အလွဴအတန္း၊အေ၀အမွ်၊ အေပးအကမ္း၊ အေကၽြးအေမြး၊ စာနာ၀န္ေဆာင္မႈ အေျခခံ (charity based) တဲ့လႈပ္ရွားသူေတြကုိမဆိုလုိပါ။ ေပးေသာလက္နဲ႕ယူေသာလူလက္ခ်င္းဆံုခ်ိန္အလုပ္ဆံုးခန္းတိုင္တဲ့တစ္ေၾကာင္းသြားလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့သူကုိ လူမႈေရးလုပ္သား(socialworkers) လုိ႕ အမည္သညာျပဳၾကတယ္။
၄။         အေရးဆုိတဲ့အရာတစ္ခုဟာ အစိုးရကအသိအမွတ္ျပဳပါမွ၊ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းပါမွ၊ ဥပေဒအာဏာသက္၀င္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါမွရမယ့္အရာဆုိရင္တစ္ေၾကာင္းသြားမဟုတ္ေတာ့ဘူး။အဲဒီအရာရရွိေရးတတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူကလႈပ္ရွားတုိင္းအစိုးရ က ေပးမလား၊ မေပးဘူးလား၊ ဘယ္အတုိင္းအတာထိခြင့္ျပဳမွာလဲ ဆံုးျဖတ္ရျပီဆုိရင္ ႏွစ္ေၾကာင္းသြားလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမွရတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကုိ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားျပီးၾကိဳးပမ္းေနသူေတြဟာ အခြင့္အေရးလုပ္သား(၀ါ)တတ္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြပါလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ကသီးသန္႕၀ိျဂိဳလ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ တတ္ၾကြေဆာင္ရြက္သူေတြဟာ သူတစ္ပါးမ်က္ႏွာထားၾကည္ သာမႈကေနလာတဲ့အေနေခ်ာင္မႈကုိအျမီးႏွံ႕ေနသူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာပိုင္သူခြင့္ျပဳျပဳ၊ မျပဳျပဳ လူသားရပုိင္ခြင့္ကိုအေလး ထားအားထုတ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။
ကုိယ္ခ်င္းစာတရားဆုိတဲ့ရပ္တည္ခ်က္
၅။         တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သေဘာထားတင္းမာတယ္လုိ႕ထင္တတ္ၾကတယ္။ ဆက္ဆံရခက္ တယ္လို႕ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။သူတုိ႕ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ အခိုင္အမာရပ္တည္တင္းမာတာပါ။ သူတို႕စြဲျမဲထက္သန္မႈအတြက္ ခက္ထန္တာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။သူတို႕ရပ္တည္ခ်က္နဲ႕သူတို႕စြဲျမဲထက္သန္တဲ့ခက္ထန္မႈဟာ ေယဘူယ်တူညီေနတတ္ပါတယ္။ ထိခိုက္နစ္နာသူနင္းျပားေတြဘက္ကကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွလံုးသက္၀င္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္ေစတနာသည္ဂုဏ္သိကၡာတစ္ရပ္
၆။         တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာအရမ္းေတာ္တတ္သိဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ေကာင္းဆုိးေၾကာင္းက်ိဳးရြတ္ဖတ္သရဇၹယ္တဲ့ပညာရွင္လုိ ဆင္ေျခထုတ္ျပရံု အလုပ္မ်ိဳးလည္းလုပ္တတ္ခ်င္မွလုပ္တတ္မယ္။ဒါေပမယ့္တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြမွာ ေသခ်ာတဲ့အရည္အခ်င္းနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာတစ္ရပ္ေတာ့ အခိုင္အမာရွိၾကတယ္။အဲဒါကေတာ့ ဒုကၡ၀ဲဂရက္ထဲက ေက်ာမြဲျပည္သူကုိ ေစတနာစိတ္ထားရွိမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူအေပၚထားရွိတဲ့စိတ္ေစတနာကကုိဂုဏ္သိကၡာတစ္ရပ္ပါ။
မတရားမႈကို အံတုတတ္သူမ်ား
၇။         တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာပညာမိုးပ်ံေအာင္ တတ္ခ်င္မွတတ္မယ္။ စီးပြားဥစၥာၾကယ္၀ခ်မ္းသာသူေတြလည္း ဟုတ္ခ်င္ မွဟုတ္မယ္။အဲဒီပညာေကာင္းေကာင္းမတတ္တာကို၊ ရမယ္အရွာခံရတာမ်ိဳးကုိပဲအကဲ့ရဲ႕ခံျပီး သူတုိ႕ကဒုကၡခံလႈပ္ရွားေနၾကတာ။အဲဒီစီးပြားမရွိတာကိုဘဲ စြပ္စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး အံၾကိတ္ဒုကၡခံေနၾကတာ။တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြမွာ ပညာ၊ ဥစၥာစီးပြား၊ လုပ္ငန္း၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အဆက္အသြယ္ဘာမွမရွိခ်င္ေနသူတုိ႕ဂရုမစုိက္တတ္ၾကပါဘူး။ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈ ကို သူတုိ႕သေဘာထားၾကီးတတ္ၾကပါတယ္။ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြမွာတန္ဖုိးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့တန္ဖိုးေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒါက ေတာ့ အားၾကီးသူကအားနည္းသူကုိ အႏိုင္က်င့္တဲ့မတရားမႈကုိျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႕ အံတုတတ္တဲ့စိတ္ဓါတ္ပါပဲ။3

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...