Thursday, May 2, 2013

ျမန္မာ့ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ေလ့လာရမည့္ သဘာ၀ေဘး သင္ခန္းစာ

by Hla Shwe (Notes) on Thursday, May 2, 2013 at 6:56am
 
သန္းခုႏွစ္ေထာင္ျပည့္သြားပါၿပီ။ ကမၻာေျမေပၚ ေနထိုင္တဲ့ လူသားေတြ ၀မ္းသာစရာလား ၀မ္းနည္းစရာလားမေျပာတတ္။ ရႈပ္ေထြးေသာ ပညာရွင္ေတြရဲ့ ေဟာကိန္း ေတြကလည္း ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားအျပား။                              
ကမၻာ့လူဦးေရသန္းခုႏွစ္ေထာင္ ျပည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အတူ Maplecroft သုေတသန ပညာရွင္မ်ားမွလည္းကမၻာ့လူဦး အဆမတန္ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေျမကမၻာၿဂိဳႀကီး ကိုထိခိုက္ လိမ့္မည္ဟုေဟာကိန္း ထုတ္လာသည္။ Maplecroft ၏အဓိက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္္ကမၻာ့ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္မႈကို ႀကဳံေတြ႔ ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို တိုက္ရိုက္ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အႏႈ႔ံအျပားမွျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို အေျခခံကာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ရာ သီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒုကၡကို ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ဖြယ္ အဆင့္ (၂၀) တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သည္အဆင့္ ၂ တြင္ရွိၿပီး အဆုိးဆုံး ခံစားရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၂၀ တြင္ရွိေသာ္ လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆုိးဆုံး ခံစားရဖြယ္ရွိေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းစစ္

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္နယ္စပ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းစစ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသကို ရိုက္ခတ္ေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနသည့္ တာ့ခရုိင္ (မဲေဆာက္ေဒသ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားရေလ့ ရွိသည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ဒုကၡသည္တသိန္းခြဲ အျပင္ စစ္ျဖစ္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို လည္းလူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေပးေနရသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ သုံးေသာင္း ေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ထြက္ေျပးလာခဲ့သည္။

တာ့ခရုိင္အစိုးရ၏ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀၀ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အတြက္ အေရးေပၚစီမံခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အတြက္ မဲေဆာက္ ခရုိင္အစိုးရ၏ ျပင္ဆင္ထားပုံမွာခ်ီးက်ဴးဖြယ္ အတုယူဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ဒုကၡသည္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ ေရးဆြဲထားေသာလတ္တေလာ ေျဖရွင္းမည့္ စီမံကိန္းက ေျပာစရာမရွိ။ ဒုကၡသည္ တဦးအတြက္
၁။ ေနရာ(၃.၅) စတုရန္းမီတာအက်ယ္အ၀န္
၂။ဒုကၡသည္ (၁၀၀) အတြက္ အိမ္သာ (၁) လုံး
၃။ဒုကၡသည္ (၂၅၀) အတြက္ ေရပိုက္ေခါင္းတခု စသည့္အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ လူတဦးလ်င္ေရသုံးစြဲ ႏိုင္သည့္ ေရပမာဏ၊ လူဦးေရ ထူတပ္သည့္ အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈထိမ္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအေရအတြက္၊ ရိကၡာ ရရွိႏိုင္မႈစည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ထားသည္မွာ အားက်စရာ ေကာင္းလွသည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မည္၊ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အေရးေပၚ ကာလအတြင္း ဆက္ခ်ိတ္ရမည့္ အေနအထားတို႔ကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ မ်က္ႏွာရွိ အေရးေပၚ စီမံခ်က္မွာ အစိုးရေကာင္း တရပ္၏ျပင္ဆင္ထားမႈ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ လႊေတာ္တြင္းမွမူႀကိဳအမတ္မ်ား စာမ်ားမ်ားဖတ္သင့္

ယခုကဲ့ကမၻာတ၀ွမ္း သဘာေဘးကတ္ႀကီး ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ကို ျမန္မာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသတိထားစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ေျပာေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္ မွာ အာဏာရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လြတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လြတ္ေတာ္သက္တမ္းမၾကာမွီတႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည္။ လြတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္ ေခၚယူၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ မူႀကဳိ ကေလးမ်ားပမာ လြတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေမးလိုက္၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားက ေျဖလိုက္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ မူႀကိဳ ကေလးမ်ားပမာျဖစ္ေနၾကသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွလြတ္ေတာ္ အမတ္တဦးမွ အက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးမႈအတြက္ သမၼတႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ေသာ အဆိုကိုတင္သြင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။  ဤကိစၥသည္အတိုက္အခံ အမတ္မင္းလုပ္ရမည့္ အလုပ္ေလာ။ အဘယ့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ရမည္နည္းဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္လိုက္ေသာ သုံးသိန္းစား အမတ္မင္းမ်ား စဥ္းစားရမည္။

ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသာပခုကၠဴေရေဘး သည္မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာသနည္း၊ သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ေဘးအႏၱရယ္ေလာ၊လူ လုပ္ေသာေဘးအႏၱရာယ္ ဟုတ္မဟုတ္ကို စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္မွာျပည္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ဆည္မ်ားးမွေရကို ျပည္သူမ်ားအား အသိမေပးဘဲေဖါက္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါက မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ စေသာ အခ်က္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ လြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားမွာ စာမ်ားမ်ားဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာပါတီတို႔မွလည္း ေရတိုေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေရးဆြဲထားရပါမည္။

၂၀၀၈ခုႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ မည္သည့္ အေရးေပၚ စီမံကိန္းမွ် မရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦး၏ တာ၀န္မွာအစည္းအေ၀း တက္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း သာမဟုတ္ဘဲ မိမိေဒသႏၱရ ပထ၀ီ၊ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္၊ မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္မည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း စသည္တို႔ကို စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲထားရန္ လိုအပ္သည္။

စစ္အစိုးရတြင္သာမကအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီမ်ားတြင္လည္း သုေတသန ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးရင္ေလး စရာပင္ ျဖစ္သည္။

သတိထားရမည့္ သဘာ၀ေဘး

Maplecroftသုေတသန အဖြဲ႔ႀကီး၏ သုေတသန စစ္တမ္းအရ ကမၻာ့လူဦးေရ အဆမတန္ တိုးပြားမႈ ႏွင့္ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈသည္ ကမၻာႀကီးအား အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အဆင့္ ၂၀ တြင္ရွိေနေသာ္လည္း၊ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈ အဆင့္ ၂တြင္ရွိေနေသာ  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အတြက္ အထူးသတိ ထားစရာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ ပင္ျဖစ္သည္။  ျပည္သူကို လ်စ္လ်ဴရႈေနသည့္ စစ္အစိုးရကိုအားကိုးမေနဘဲ ျပည္နယ္တြင္း အႏိုင္ရသည့္ ပါတီမ်ားမွ လူထုအတြက္ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အႏႈံ႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား စာဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  အဂၤလိပ္လို မဖတ္ႏိုင္ပါက ဘာသာျပန္မ်ားမွ တဆင့္ဘာသာျပန္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာရပါမည္။ တီဗြီၾကည့္၊ ေရဒီယိုနားေထာင္ရုံျဖင့္မလုံေလာက္။ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာ ပါတီမ်ား အေနျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ တို႔သည္ သီးျခားျဖစ္တည္ ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆက္အစပ္ရွိေနသည္ကို သိထားရပါမည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသာ ေရေဘးႀကီးေၾကာင့္ ကမၻာ့တ၀ွမ္း မည္မွ် အထိရိုက္ခတ္မႈ ရွိႏိုင္သည္ကိုပညာရွင္မ်ား ေျပာ၍မရနိုင္ေသးေပ။ ေရေဘးေၾကာင့္ လူေပါင္း (၄၀၀) နီးပါးေသဆုံးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅ ဘီလီယံ ဆုံးရႈံးႏိုင္သည္ ဟုတြက္ခ်က္ထားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္စက္မႈလုပ္ငန္း ဆက္စပ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ အဓိကႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္လာမည္ကို ခန္႔မွန္း၍ မရနိုင္ေသးေပ။ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္တြင္လည္း ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။  ျမန္မာ့ ေခါင္းေဆာင္္မ်ား အထူး ေလ့လာသင့္သည့္သင္ခန္းစာတရပ္ ျဖစ္သည္ဟုသုံးသတ္မိပါသည္။

လွေရႊ


Sources;
1. World’s fastest growing populations increasinglyvulnerable to the impacts of climate change – 4th global atlas reports;
2. The climate changes and environmental risk atlas 2012.
3. Mae Sot District Contingency Plan for Influx.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...