Tuesday, May 14, 2013

ျပည္သူ မစစ္သည့္ ျပည္သူမ်ား

(ထြန္းထြန္းႏိုင္) may13,2013

“ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ပရဟိတလုပ္ငန္း၊ ေလာကုတၱရာစရိယ က်င့္တဲ့ လုပ္ငန္း၊ ဒါဟာ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ တိဟိတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဘုရားအေလာင္းမ်ားမွသာ လုပ္ႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းလို႔ ယူဆထားတယ္။ အဲဒီလို အလြန္မြန္ျမတ္တဲ့ဘ၀ထဲမွာ တခါတရံ လူယုတ္မာေတြ ပါလာေကာင္းပါလာမယ္။ အဲဒီလို လူယုတ္မာေတြ ပါလာတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ဟာ မေကာင္းဘူးလို႔ ဆိုရေတာ့မွာလား” (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

အိႏိၵယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္တန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္႐ွိစဥ္ ညစာစားပြဲတစ္ခု၌ အေနာက္တိုင္း ဓေလ့အတိုင္း ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားစဥ္ ..“ႏိုင္ငံေရးေလာကဟူသည္ လူ႐ႈပ္လူယုတ္တို႔၏ ကြန္းခိုရာျဖစ္သည္” ဟု ဟာသ သေဘာျဖင့္ ေျပာလိုက္သည္
ကို စကားေျပာရမည့္သူ စာရင္းတြင္ မပါေသာ္ျငားလည္း မဟုတ္မခံစိတ္႐ွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမွ မယူဘဲ ေမာင့္ဘက္တန္ ႐ွိရာသို႔သြား၍ ႏိုင္ငံေရး၏ ေ၀ါဟာရကို အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး၏ ေ၀ါဟာရကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကသူေတြကိုလည္း ေတြ႕ဖူးပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေ႐ွာင္လႊဲလို႔မရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ သားေကာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ဦးသာ လွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ႏိုင္ငံေရး၏သားေကာင္လို႔ မွတ္ယူလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစလို႔ ယခုအခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္ေပးခ်င္ဆံုးအရာသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဤဆႏၵသည္ ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ဘ၀ကေန သင္ျပေပးလိုက္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ အခြင့္ထူးခံ ေရေပၚဆီလူတန္းစားမွလြဲ၍ က်န္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးနီးပါးတို႔သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္၏ ဆႏၵႏွင့္ တထပ္တည္း႐ွိေပလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ဘ၀ကို တိုးတက္ျမင့္မားေစခ်င္သည့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္မဟုတ္သလို၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာႂကြယ္၀သည့္ သူႂကြယ္တစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရထားသူလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း႐ွိသူေတြကို အေထာက္ အကူျပဳသည့္ ျငမ္းတစ္ခုမွ ၀ါးတစ္လံုး(သို႔မဟုတ္) ျငမ္းခ်ည္သည့္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးကို သယ္ပိုးရမွာက ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔ရဲ႕တာ၀န္ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးကို ကာကြယ္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားကို ၀န္းရံေပးရမွာက ျပည္သူေတြရဲ႕တာ၀န္ပါ။

ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ႐ွိတဲ့ တိုင္းျပည္ဟာ ပ်က္ဆီးရသလို၊ ျပည္သူ မေထာက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားဟာလည္း က်႐ႈံးရစၿမဲပါ။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးမသိ၊ ေတာ္လွန္ခ်င္တဲ့ စိတ္မ႐ွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာလည္း နိမ့္က်ေနေပလိမ့္မည္။

ျပည္သူတို႔သည္ မိမိတို႔အက်ဳိးကို သယ္ပိုးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား ေကာင္းေတြကို ေမြးထုတ္ၾကရမည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ လွပႏိုင္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြအေနျဖင့္ ေက်ာက္ခဲတစ္ဆုပ္၊ ဆန္တစ္ဆုပ္၊ စပါးလံုးတျပဳတ္နဲ႔ ထၼင္းကို စားႏိုင္ဖို႔ ခြန္အားေမြးရေပလိမ့္မည္။ “ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ ထို္က္တန္သည့္ အစိုးရကိုသာ ရၾကသည္” ဆိုသည့္ အဆိုအမိန္႔သည္ အစြမ္းထက္သည့္ ေဆးခါးႀကီးႏွင့္ တူသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးမွန္သမွ် ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဒုကၡသည္ စသည္ျဖင့္ က႑မတူေသာ္လည္း ျမန္မာေတြ ကမာၻအႏွံ႔သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရာက္႐ွိလာရျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ပါလ်က္ ပညာတတ္၊ စီးပြားေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ဒုကၡသည္စသည့္ အလႊာအသီးသီးအေပၚ အမွတ္မထင္ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေျပာလိုက္တဲ့ ေမာင့္ဘက္တန္ရဲ႕ စကားက ဘာေၾကာင့္မ်ား လႊမ္းမိုးေနရပါသနည္း။

အေမရိကန္မွာ ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က မေသးလွပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေခြးမေမြး ဖူးေသာ္လည္း ေခြးတစ္ေကာင္၏ ကုန္က်စရိတ္ကို ေခြးေမြးဖူးသူေတြ ေျပာျပလို႔ သိခဲ့ရသည္။လူတိုင္းေခြး မေမြးႏိုင္သည့္တိုင္ ေခြးတစ္ေကာင္၏ တစ္ရက္စာေလာက္ေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ား တတ္ႏိုင္ၾကေပသည္။ သို႔ပါလ်က္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္လာၾကသည့္ ပညာတတ္၊ စီးပြားေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ဒုကၡသည္ တခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္းကို ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ တစ္ရက္စာေလာက္ကိုေတာင္ ေထာက္ပ့ံဖို႔ တြန္႔တိုေန ၾကတာလဲ။

ျပည္တြင္းေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြဆီကေန အလွဴခံခဲ့ဖူးသည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္း နားလည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နည္းပါးလွသည္။ လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အတြင္းစိတ္မွာေတာ့ျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ထက္ ႏိုင္ငံေရး ကို ေမာင့္ဘက္တန္ ေျပာသလို နားလည္ထားၾကဟန္တူသည္။

ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြထဲမွာ တတိယႏိုင္ငံေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံကလူေတြထက္ ဒုတိယႏိုင္ငံ(အာ႐ွႏိုင္င)ံေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ပိုေမွ်ာ္လင့္ၾကတာကို ေတြ႕ရ သည္။

အႏွစ္(၂၀) ေက်ာ္ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ကာလမွာ သူတို႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံကျပည္ သူေတြ သိထားတဲ့ ျမန္မာဆိုတာကို ေျဖဖို႔အတြက္ အေျဖေတြ သူတို႔ရဲ႕ ရင္နဲ႔မဆံ့ေအာင္ ႐ွိေနၾကသည္။

လြတ္လပ္ျခင္း ရဲ႕အရသာကို အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံခဲ့ရဖူးသူက ပိုသိႏိုင္သလို ထၼင္းတလုပ္ရဲ႕တန္းဖိုးကို ထၼင္းငတ္ဖူးသူက ပိုသိႏိုင္သည္။

သို႔ဆိုပါလွ်င္ တတိယႏိုင္ငံေရာက္ေနၾကသူမ်ားသည္ ထိုအခ်က္တို႔ကို နားမလည္ေသာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ားေလာ၊ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းမွာ စားခြက္ေခ်ာင္းသေလာ…။ မဆလ၊ န-၀-တ၊ န-အ-ဖ မွသည္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းခ်င္သလိုေျပာင္း ေကာင္းေနတာက အခြင့္ထူးခံေတြပါ။

အရာအားလံုးက ေျပာင္းလဲေနေခ်ၿပီ…။ တခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့စာသားကို အသံထြက္ မွန္ေအာင္ မထြက္၀ံ့တဲ့ အလႊာေပါင္းစံုမွ လူ႔မလိုင္ေတြ ..ဒီမိုကေရစီ ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ သူရဲေကာင္းေတြ အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ။ ဒီမိုကေရစီအနံ႔ေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ အစိုးရအရာ႐ွိႀကီးမ်ားလည္း ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွာ လူရာ၀င္ေနသည္။ ဌာနေပါင္းစံုမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အ႐ွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ခရီးႏွင္ေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္၊ မိမိတို႔ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုေနၾကၿပီ…။

သို႔ေသာ္လည္း လံုး၀မေျပာင္းလဲဘဲ အရင္အတိုင္း႐ွိေနတာကို ေျပာင္းလဲဖို႔ မည္သူကမွ် ဦးေဆာင္၍ မေတာင္းဆို။ ေတာင္းဆိုရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾက။ တစ္ခါသံုး စကၠဳေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးထား မခံရတဲ့ အေမ့ခံဘ၀ေတြ ႐ွိေနသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ စနစ္အဆက္ဆက္ လူသတ္၊ ဘ႑ာေဖာက္၊ ဘ၀တေလွ်ာက္ ႐ိုင္းခ်င္တိုင္း ႐ိုင္းခဲ့တဲ့လူေတြကို သင္ပုန္းပဲေခ်ေခ်၊ ေက်ာက္တံပဲ ခ်ဳိးခ်ဳိး ႀကိဳက္သလို ခြင့္လႊတ္တာကို နားလည္ႏိုင္ေပမယ့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အသက္ေတြ၊ ဘ၀ေတြနဲ႔ ရင္းၿပီး စြန္႔လႊတ္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္တို႔ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္ေတြ ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ မသိက်ဳိးက်ြံ ျပဳေနတာကေတာ့ ခံျပင္းစရာျဖစ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ဆိုသူတို႔သည္ ျပည္သူရဲ႕၀န္ ကို ထမ္းေနရသူေတြသာ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ရဲ႕၀န္ကို ေကာင္းေကာင္းထမ္းႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ျပည္သူေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

ျပည္သူမစစ္သည့္ ျပည္သူေတြ မ်ားေနသေ႐ြေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား အတုေတြလည္း မ်ားေနလိမ့္ဦးမည္ဟု မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို တင္ျပရင္း အမိျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး တိုးတက္ႀကီး ပြားပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

ထြန္းထြန္းႏိုင္(အာရီဇိုးနားျပည္နယ္)

စာကိုး - ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကို ဦးေအာင္သန္း၏ " ေအာင္သန္း၏ေအာင္ဆန္း "

http://www.hittai.org/?show=rm&fileid=140&t=home13&id=20 မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...