Sunday, April 28, 2013

EU သမဂၢမွ ပိတ္ဆို႔မႈေတြရုတ္သိမ္းေပးျခင္းအေပၚ က်ေနာ့္အျမင္

by Ko Balai Aung Soe (Notes) on Saturday, April 27, 2013 at 7:54am

 
ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွာ အဖဲြ႕၀င္ ၂၇ ႏုိင္ငံပါ၀င္တဲ့ EU ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိူင္ငံအေပၚလက္
နက္အေရာင္းအ၀ယ္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈတြအားလံုး  EU ဥေရာပသမဂၢက ရုတ္
သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းအေပၚ လက္ရွိသြားေနတဲ့ ႏိူင္ငံေရးအေျခေနႏွင့္ အေနအထားအရ လက္မခံ
ေသးခ်င္ေသာ္ညားလည္း လက္ခံေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သံုးသပ္မိပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ...ျမန္မာႏိူင္ငံအေပၚ ထင္သာျမင္သာမႈမရွိပဲ ရသမွ်ကိုအကုန္သိမ္းယူသြားၾကတဲ့ ပစ္စလပ္ခတ္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ေနတဲ့ အာစီယံႏိူင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္  တရုတ္- ရုရွားတို႔လို ႏိူင္ငံ
ထက္စာရင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျပီး၊ စီးပြါးေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား
လုပ္ျခင္းသည္၊ ႏိူင္ငံေတာ္အတြက္ တကယ္စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္
အမ်ားၾကီးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္သလို၊   လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္ကေနျပီးေတာ့လည္း
အမ်ားၾကီးထင္တာျမင္တာ   တိုးတက္မႈေတြရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဘာေၾကာင့္လို႔လည္းဆိုရင္
ဒီႏိူင္ငံေတြက အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို   ေလးစားလိုက္နာၾကတဲ့ ႏိူင္ငံ
ေတြျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ  လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို   ေလးစားလိုက္နာတန္
ဖိုးထားတဲ့  ႏိူင္ငံေတြနဲ႔ပဲ  ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ စစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္    ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ
အပါဝင္  ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကင္းစင္ေစေရးတို႔ႏွင့္ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ က်မၼာေရးစတဲ့   လူမႈ
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို    အတူတကြလုပ္သြားေစလိုပါတယ္။ ဒီလမ္းကို   အတူတကြ
ေလွ်ာက္တတ္ရင္ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္  မ်ားစြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို လက္လႊတ္မခံပဲ၊ ႏိူင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္    က်ေနာ္တို႔တေတြအား
လံုး အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်တတ္ရပါ့မယ္။ ႏိူင္ငံရဲ့အေနအထား    လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္တြန္းတင္ေပးသြားၾကရပါ့မယ္။     အဆုိးေတြလုပ္ေနၾကရမယ့္အခ်ိန္
ေတြမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးေကာင္းစားေရးအတြက္    ဘယ္သူနဲ႔ေပါင္းရင္အက်ဳိး
ျဖစ္ထြန္းမလဲ ? ဘယ္သူနဲ႔ မေပါင္းရင္   ေကာင္းမလဲဆိုတာ ဒီအခ်ိန္မွာ   ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ရပါ
ေတာ့မယ္။ မတူေတာ္ေတြနဲ႔ မတူေတာ္ေတြေပါင္းေနလို႔ကေတာ့  သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္
မွာေကာင္းခဲ့ဘူးလို႔လဲ..။ မေကာင္းတဲ့သူေတြနဲ႔ မေကာင္းတဲ့သူေတြေပါင္းတုန္းက  စစ္ေရး- ႏိူင္ငံ
ေရးလုပ္သူေတြကိုမေျပာနဲ႔ အံုး....ျမန္မာႏိူင္ငံမွာ  အဲဒီတုန္းက  အထိုးခံရတဲ့သူ    ေထာင္က်ရတဲ့
ေခတ္၊ အေလာင္းျမွပ္ေပးလို႔ ေထာင္က်ခဲ့ရတဲ့ေခတ္၊ ဗုဓၵဘာသာႏိူင္ငံမွာ      တရားေဟာခြင့္ေတြ
အပိတ္ပင္ခံရျပီး    တရားေဟာလို႔ေထာင္က်ရတဲ့ေခတ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုပါ     အက်ီၤတီရွပ္
ဝတ္လို႔ အဖမ္းဆီးခံ အထုေထာင္းခံရတဲ့ေခတ္၊ လူမႈ႔ေရး
လုပ္ငန္းလုပ္လို႔ ေႏွာက္ယွက္ဖမ္းဆီးဟန္႔တားခံခဲ့ရတဲ့ေခတ္၊ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာမွလုပ္လို႔မရတဲ့
ေခတ္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရင္ ဘာ- ဘာ.....ဘာမွလုပ္လို႔မရတဲ့ ေခတ္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ   လူေတြ
ရဲ့ အက်င့္စာရိတၱေတြကိုပါ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရတဲ့ ေခတ္။ အဲဒီ- ေခတ္ဆိုးဆိုးထဲမွာ ျမန္မာႏိူင္ငံက
ျပည္သူေတြ ဂြ်န္းထိုးေမွာက္ခံုျဖစ္ေနတုန္းက ဝင္ေရာက္မစြတ္ဖက္ေရးမူကိုလက္ကိုင္စြဲျပီး မသိ
က်ဳိးကြ်န္ျပဳခဲ့တဲ့ႏိူင္ငံေတြဟာ ဘယ္ႏိူင္ငံေတြလည္းဆိုတာ  က်ေနာ္တို႔ အခုေနအခ်ိန္မွာ သတိ
ခ်ပ္ထားဖို႔ေတာ့လိုမယ္။ ဒီလူနဲ႔ေပါင္းရင္ အက်ဳိးမယုတ္ဘူး၊ ဟိုလူနဲ႔ေပါင္းရင္ အက်ဳိးယုတ္တယ္
ဆိုတာကိုပဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ရပါ့မယ္။ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေျပာရရင္  အက်ဳိးယုတ္သူေတြနဲ႔ မေပါင္း
ဘူး....ဒါပဲ။
သံယဇာတေျမာက္မ်ားစြာရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိူင္ငံဟာ တခါးပိတ္စီးပြါးေရးစနစ္ကိုလည္းက်င့္သံုးခဲ့သ
လို....တခါးဖြင့္စီးပြါးေရးကိုလည္းက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ႏိူင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ တခါးပိတ္စီးပြါးေရးနဲ႔   တခါးဖြင့္
စီးပြါးေရးကိုက်င့္သံုးခဲ့ေပမယ့္၊ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိူင္ငံစီပြါးေရးေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သလဲဆိုရင္
တိုင္းျပည္ရဲ့ အာဏာကို မတရားရယူသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္အစိုးရမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒါဆို
ရင္ အခုလက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကိုလည္း တရားဝင္အစိုးရလို႔ေျပာရင္ရမွာလား ? ( မရပါ ) ဒါ
ေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရတဲ့  အခြင့္အေရးေတြ
အထိုက္အေလွ်ာက္ ခံစားခြင့္ေတြရရွိလာပါတယ္။  ႏိူင္ငံေရးအထိုက္အေလွ်ာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲလာေပးမႈႏွင့္ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို   အထိုက္အေလွ်ာက္လုပ္ျပလာတဲ့အတြက္
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိူင္ငံအေပၚထားရွိတဲ့ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ကလြဲၿပီး၊
 က်န္တဲ့ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြအားလံုးဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွာျပဳလုပ္တဲ့      ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ေတြရဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ လက္နက္ အေရာင္းအ၀ယ္ကလဲြလုိ႔   ဒဏ္ခတ္ထားတာေတြကုိ
ဖယ္ရွားဖုိ႔ အဖဲြ႔၀င္၂၇ ႏုိင္ငံပါ၀င္တဲ့ EU ဥေရာပသမဂၢက ရုတ္သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈေတြကို သိသိသာသာေတြ႕ျမင္လာ
ရတဲ့အတြက္ ဒဏ္ခတ္မႈေတြဆုိင္းငံ့ထားရာက အၿပီးတုိင္ဖယ္ရွားဖုိ႔ ဥေရာပသမဂၢ ( EU ) အေန
နဲ႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔လည္း EU ရဲ႕    ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ   အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္သလုိ၊ ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ
လုပ္ဖုိ႔ အားေပးရာေရာက္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္....ႏုိင္ငံေရး  အေျပာင္းအလဲ
ေတြ သိသိသာသာ ေတြ႔ျမင္လာရတဲ့အတြက္ ဒဏ္ခတ္မႈေတြဆုိင္းငံ့ထားရာက    အၿပီးတုိင္ဖယ္
ရွားဖုိ႔ ဥေရာပသမဂၢ ( EU ) က ေၾကညာလုိက္အၿပီး ေနာက္တေန႔မွာပဲ   ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆုိ
တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွ      ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတခုျဖစ္တဲ့ Kanz Financial Holding က စီး
ပြါးေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္      မားကတ္စ္ ကန္႔ဇ္ (Markus Kanz)   ကေတာ့ EU ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ေၾကာင့္ စီးပြါးေရးအတြက္သာမက   တျခားအခြင့္အလန္းေတြပါေပၚေပါက္လာႏုိင္တယ္လုိ႔  ျမင္
ပါတယ္။
တဖက္မွာလည္း အေျပာင္းအလဲေတြျမင္ေနရေပမယ့္      ႏိူင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး
တက္ကြစြာလႈပ္ရွားသူေတြႏွင့္    အဖြဲ႕အစည္းေတြက၊ အခုလို  အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိူင္ငံအေပၚ
ထားရွိတဲ့ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြရုပ္သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းသည္ ေစာလွ်င္ေနေသး၍ စီးပြါးေရးပိတ္
ဆို႔မႈေတြရုပ္သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္၊ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ႏိူင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းေတြ
အရွိန္အဟုန္ေႏွးေကြးသြားမွာကို   စိုးရိမ္ေနၾကသလို၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြရွိေနေသး
တဲ့ အေပၚမွာလည္းစိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကိုေထာက္ျပေဝဖန္ထားတာဟာ မမွန္ဘူး
လို႔ ဆိုလို႔မရေပမယ့္၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ဆက္လက္ထားရွိမယ္ဆိုရင္ ဆိုးက်ဳိးထက္ေကာင္း
က်ဳိးေတြျဖစ္ေပၚလာႏိူင္မွာလား ? ( ဒါမွမဟုတ္ ) ေကာင္းက်ဳိးထက္ဆိုးက်ဳိးပိုျဖစ္လာႏိူင္မွာ လား
ဆိုတာ အထူးအေလးထားျပီး စဥ္းစားေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဆိုးက်ဳိးမ်ားတဲ့  လမ္းေတြကို က်ေနာ္တို႔
တေတြေရွာင္ရွားၾကရပါ့မယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့   အေျခခံသေဘာတရားေတြ
ကိုလည္း  သိရွိနားလည္ထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာ    အေပးအယူ သ
ပံုသ႑န္မ်ဳိးသက္ေရာက္၍ အေျပာင္းလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္    အခ်ိန္ယူျပီးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္
သေဘာတရားေတြပါဝင္ေနပါတယ္။ ဆိုၾကပါစို႔.....အာဏာရွင္ေအာက္က        လြတ္လပ္သြားတဲ့
ႏိူင္ငံေတြမွာေတာင္မွ     ႏိူင္ငံကိုျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့အခါ    အခ်ိန္အတိုင္းတာတခုကို ရယူရပါ
တယ္။ အဖက္ကယိုယြင္းပ်က္ဆီးခဲ့ျပီး    မလြတ္မလပ္ျဖစ္ေနေသးတဲ့ ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးဟာလည္း၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲ ေတြးၾကည့္ေတြးၾကည့္     အခ်ိန္အတိုင္းတာတခုကိုရယူရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ျပီး၊     လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားလိုက္နာ
ေနတဲ့ ႏိူင္ငံေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိူင္ငံကို ခုေနခါ ႏိႈင္းရွင္လို႔မရေသးပါ။ ဒါေပမယ့္      ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္
နဲ႔ အညီ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈေတြျပဳလုပ္ေပးဖို႔ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ     ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚမွာ တိုးတက္မႈေတြျဖစ္ထြန္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈရဲ့ သေဘာသဘာဝဟာ ႏိူင္ငံအလံုုးစံုမွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွသာ     ထိေရာက္တဲ့
လက္နက္ျဖစ္ျပီး၊ အခ်ဳိ႕ႏိူင္ငံေတြက   စီးပြါးေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ျပီး၊ တခ်ဳိ႕ႏိူင္ငံေတြက   စီး
ပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈလုပ္ျခင္းသည္       ထိေရာက္မႈမွာအားနည္းပါသည္။ ( နဝတ )  ( နအဖ ) လက္
ထက္တုန္းက      စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈကိုလက္ခံေပမယ့္....အခုေနခါမွာ EU က စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈ
ရုပ္သိမ္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိူင္ငံမွာ ထင္သာျမင္သာတဲ့    ပြင့္လင္းမႈေတြပိုမိုရရွိလာလိမ့္မယ္
လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထိေရာက္မႈအားနည္းတဲ့   စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈဟာရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 
ျပည္သူေတြအေပၚလည္း ရုိက္ခတ္လာပါတယ္ဆိုတာ  ျငင္းပယ္လို႔မရပါဘူး။ စားမကုန္  ေသာက္
မကုန္ျဖစ္ေနတဲ့  အာဏာရွင္နဲ႔   အသိုင္းအဝိုင္းကေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔   ယူဆပါ
တယ္။ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ မေကာင္းတဲ့သူေတြကို  ေကာင္းတဲ့သူေတြက တြဲလက္ေခၚရမယ့္  အခ်ိန္
ေရာက္ေနပါျပီးလို႔ ရုိးရုိးေလးပဲျမင္မိပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေရးသားလိုတာက  ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔     ျမန္မာႏိူင္ငံအေပၚ  လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ကလြဲၿပီး  က်န္တဲ့ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈတြအားလံုး EU ဥေရာပသမဂၢက
ရုတ္သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းအေပၚ လက္ရွိသြားေနတဲ့ ႏိူင္ငံေရးအေနအထားအရ ေစာေသးတယ္လို႔
ယူဆႏိူင္ေပမယ့္၊ တဖက္ကိုျဖဳတ္ရင္- တဖက္ကိုတြဲရမွာမို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔  သေဘာတူပါေၾကာင္း က်ေနာ့္အျမင္အားေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

( ကိုဗလိုင္ )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...